Aktualności archiwalne 2023

Zaproszenie na LII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Mławskiego

Zaproszenie na LII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Mławskiego


LII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Mławskiego odbędzie się w dniu 20 lipca 2023 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6.

Porządek obrad:
1.Otwarcie LII Sesji.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.Wybór Sekretarza obrad.
4.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2023. 
7.Zamknięcie obrad LII Sesji.


Przewodniczący Rady Powiatu

Jan Łukasik

 

Wstecz

Banery