Przebudowa drogi powiatowej Turza Mała - Łomia - Mława

Przebudowa drogi powiatowej Nr P2328W Turza Mała - Łomia - Mława od km 0+025,00 do km 4+960,00.

Wartość inwestycji 1 816 882 zł, środki własne Powiatu Mławskiego 908 441 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury 908 441 zł.

 • autor: Piotr Witkowski, data: 2012-02-02
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery