Przebudowa drogi powiatowej Szreńsk - Miłotki - Kliczewo

Przebudowa drogi powiatowej Nr P2335W Szreńsk - Miłotki - Kliczewo od km 0+328,00 do km 5+837,00 realizowana przez Powiat Mławski w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych".

Wartość inwestycji 2 600 884,31 zł, środki własne Powiatu Mławskiego 1 234 907,31 zł, wkład własny partnera w realizacji inwestycji Gminy Szreńsk - 100 000,00 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa  1 265 977,00 zł. 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery