Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga

  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga

Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga

Zadanie pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Zbliżamy się ku końcowi realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem  JNI 01005659 na rzece Wkra”. Koszt realizacji zadania to ponad 15,6 mln zł.

Przebudowywany odcinek znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość odcinka wynosi 2479,23 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014W w Radzanowie. Cała droga została poszerzona. Powstały chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Wykonano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia drogi zbudowano 3 kolektory kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

Na rondzie będącym skrzyżowaniem 3 dróg powiatowych tj. nr 4634W, 4631W oraz 2338W położono nawierzchnię asfaltową. Zbudowano kanalizacja deszczową i zatoki postojowe. Stan zaawansowania robót na dzień dzisiejszy wynosi 95 proc.

Wartość całkowita zadania to 15 640 089,39 zł. Z czego otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast wkład własny powiatu to 4 494 040,96 zł, a udzielona pomoc ze strony Gminy Radzanów wynosi 1 200 000 zł

 

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-12-05
  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga
  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga
  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga
  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga
  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga
  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga
  • Wkrótce zakończymy inwestycję Radzanów - Drzazga

Banery