Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare – droga Nr 7 od km 0+000,00 do km 0+415,00”

Przebudowa drogi powiatowej Nr P2345W Kosiny Stare – droga Nr 7 od km 0+000,00 do km 0+415,00”

całkowita wartość  -  223 062,00 zł

dotacja z rezerwy subwencji budżetu państwa - 77 179,00 zł

 

środki własne Powiatu Mławskiego -  145 883,00 zł.

  

  • -
  • -
  • -

Banery