wykaz zabytków - ruchomości

Wykaz zabytków ruchomych znajdujących się na obszarze powiatu mławskiego

Miasto Mława

Kościół parafialny – wyposażenie:

 • chrzcielnica barokowa, pocz. XVIII w, drewno,
 • kropielnica barokowa z XVIII w. piaskowiec – 2 szt.,
 • tabernakulum w formie kapliczki, barok, XVIII w. drewno złocone,
 • krucyfiks z ołtarza bocznego lewej nawy, barok XVIII w. wraz z 14 wotami,
 • obraz – Matka Boska Różańcowa, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • obraz – św Rodzina ze zwieńczenia ołtarza bocznego prawego, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • obraz – Sąd nad Jawnogrzesznicą, olej/płótno, manieryzm XVI w.
 • obraz – Zaślubiny św Katarzyny, olej/płótno, barok XVIII w.
 • ornat biały, barok XVIII w.,
 • ornat czerwony, barok XVIII w.,
 • ornat czerwony, barok XVIII w.,
 • ornat czerwony (z kompletem) barok XVIII w.,
 • ornat fioletowy, barok XVIII w.,
 • ornat różowy (z kompletem) barok XVIII w.,
 • relikwiarz neorokokowy XIX w.,
 • monstrancja barokowa, srebro złocone XVIII w.,
 • kielich mszalny barok XVII w. srebro złocone,
 • dwa kielichy barokowe gładkie XVIII/XIX w. srebro złocone,
 • kielich barokowy XVIII w. srebro złocone.

Kościół parafialny:

 • ołtarz boczny,
 • wrota srebrne – barokowe z XVIII w. 14 sztuk.

Szkoła Muzyczna - fortepian skrzydłowy z ok. 1860-70, firmy Małecki i Szreder, nr fabr. 394.

Inne:

 • lokomotywa parowa wąskotorowa serii Px48 nr 1752 (nr fabryczny 2247/1951 r.),
 • wagon osob. wąskotorowy klasy 2 typu 1 Aw(Bxhpi),
 • wagon osob. wąskotorowy klasy 2 typu 1 Aw(Bxpi),
 • wagon osob. wąskotorowy klasy 2 typu 1 Aw(Bxpi),
 • lokomotywa parowa wąskotorowa (750 mm) serii Px48 nr 1758 wraz z tendrem Pt 6x,
 • parowóz wąskotorowy Px-1,784 (nr fabryczny 3219) z tendrem Płx 48-1784 (nr fabryczny 3070),
 • wagon osobowy (wąskotorowy) serii Bxhpi (nr fabr. 556),
 • wagon osobowy (wąskotorowy) serii Bxpi (nr fabr. 763).

Gmina Dzierzgowo

 • ołtarz główny, neobarok XIX w.,
 • ołtarz w kaplicy, klasycyzm XIX w.,
 • ołtarz boczny po str. Ewangelii, neobarok XIX w.,
 • ambona barokowa, drewniana XVIII w.,
 • drzwi z zakrystii do prezbiterium, renesans XVI-XVII w.,
 • konfesjonał, drewniany neobarok XIX w.,
 • konfesjonał, drewniany neobarok XIX w.,
 • obraz Matki Boskiej Szkaplerznej, olej/płótno w ołtarzu głównym, neoklasycyzm, 1877 r.,
 • obraz Św. Anny i Antoniego, olej/płótno, neobarok 1882 r.,
 • ołtarz boczny po str. Ewangelii z obrazami świętych Józefa i Mikołaja, neobarok XIX w.,
 • obraz Św. Józefa, olej/płótno, neobarok, 1882 r.,
 • kropielnica barokowa z XVIII w.,
 • kropielnica z piaskowca, XVII w.,
 • krzyż ołtarzowy, drewniany, rokoko XVIII w.,
 • dwa świeczniki ołtarzowe, rokoko 1 poł. XVIII w.,
 • krata okienna w zakrystii, żelazna, barok XVIII w.,
 • okucia drzwi do skarbca wraz z zamkiem i kluczami, renesans XVII w.,
 • łódka na kadzidło, mosiądz posrebrzany, neorenesans XIX w.,
 • monstrancja barokowa, srebro złocone XVIII w. z futerałem skórzanym z epoki,
 • tacka cynowa, klasycyzm XIX w.,
 • tablica nagrobna Piotra Brzozowskiego, czarny marmur, klasycyzm 1841 r.,
 • tablica nagrobna Karoliny Brzozowskiej Ostaszewskiej, czerwono-brunatny marmur, klasycyzm 1834 r.,
 • tablica nagrobna T. Grabowskiego, czarny marmur, klasycyzm 1846 r.,
 • tablica nagrobna Anny i Jakuba Tańskich, czarny marmur, barok 1640 r.,
 • feretron z obrazami płaskorzeźbionymi św. Barbary i św. Wojciecha, neobarok XIX w.,
 • feretron z obrazami płaskorzeźbionymi Chrystusa i matki Boskiej z Dzieciątkiem, neobarok XIX w.,
 • feretron ludowy z obrazem dwustronnym Św. Józefa z Dzieciątkiem i Matki Boskiej Bolesnej XIX w.,
 • feretron z obrazem dwustronnym św. Franciszka z Asyżu i św. Męczenniczki, barok ludowy XIX w.,
 • feretron z obrazem dwustronnym Św. Jana Ewangelisty i Madonny, barok ludowy XIX w.,
 • feretron z obrazem dwustronnym wskrzeszenia Piotrowina i św. Teresy z Avilla, neobarok XIX w.

Gmina Radzanów

Bońkowo Kościelne – Kościół filialny – wyposażenie:

 • ambona drewn. klasycyzm, ok. 1810 r.,
 • krucyfiks ludowy, drewn. pocz. XIX w.,
 • dwa świeczniki, drewn. klasycyzm, pocz. XIX w.,
 • cztery świeczniki, drewn. barok XVIII/XIX w.,
 • cztery świeczniki, drewn. barok XVIII/XIX w.,
 • obraz św. Apolonia, olej/płótno, pocz. XIX w.,
 • obraz – Chrystus – dobry Pasterz z feretronu, ludowy, olej/płótno XIX w.
 • obraz św. Katarzyna, olej/płótno XIX w.,
 • ołtarz główny, murowany, klasycyzm z ok. 1810 r.,
 •  dwie rzeźby z ołtarza głównego: Bóg Ojciec, św. Józef, drewn. XIX w.,
 • dwie rzeźby z ołtarza głównego: Nadzieja, Wiara, drewn. XIX w.,
 • tablica epitafijna Piotra i Marianny Rudowskich, marmur, klasycyzm 1836 r.

Radzanów – Plebania:

 • kielich mszalny, srebro złocone, barok XVII w.
 • sukienka obrazu matki Boskiej z Dzieciątkiem, srebro złocone, barok 1760 r.

Radzanów – Kościół parafialny – wyposażenie:

 • krucyfiks, drewn. barok XVIII w.,
 • monstrancja, blacha złocona i srebrzona, klasycyzm XVIII/XIX w.,
 • obraz Św. Roch, poł. XVIII w.

Ratowo – Kościół i Klasztor Zgromadzenia SS Misjonarek św. Rodziny – wyposażenie:

 • ambona drewn. rokoko XVIII w.,
 • bębęn procesyjny, XVIII w.,
 • łódka trójkątna z uchem, żelazo, barok XVIII w.,
 • kropielniczka ludowa, drewn. XVIII w.,
 • krucyfiks drewno barok ludowy XVIII/XIX w (z krużganka kościoła),
 • krucyfiks drewno, barokowo-ludowy XIX w.,
 • krucyfiks, drewno barok ludowy XVIII w. ( z północnego krużganka),
 • świecznik, srebro, klasycyzm, poł. XIX w.,
 • dziewięć świeczników, cyna, barok XVIII w.,
 • obraz Matka Boska z Dzieciątkiem, olej na desce, ludowy XVIII w.,
 • ołtarz główny, drewn. rokoko, XVIII w.,
 • obraz św. Antoni Padewski, olej/płótno, barok XVII/XVIII w. (z ołtarza głównego),
 • obraz – Przemienienie Pańskie, olej/płótno, barok XIX w. (z ołtazra głównego),
 • cztery rzeźby z ołtarza głównego, drewn.: św. Ludwik – król francuski, św. Ludwik –biskup, św. Kapistran, św. Bernard, rokoko XVIII w.,
 • tabernakulum ołtarza głównego, drewn., rokoko XVIII w.,
 • obraz św. Rodzina, olej/płótno, XIX w.,
 • feretron z obrazem dwustronnym: św. Antoni z Dzieciątkiem i Śmierć św. Franciszka, barok,
 • tabernakulum, barok XVII, XVIII w.,
 • świecznik na paschał, drewn, klasycyzm, XVIII w.,
 • wota 15 sztuk, srebro do obrazu św. Antoniego Padewskiego, barok ludowy XVIII/XIX w.,
 • ołtarz boczny I-szy Chrystusa Ukrzyżowanego, rokoko, XVIII w.,
 • krucyfiks z ołtarza bocznego, drewn. barok XVIII w.,
 • krzyż ołtarzowy, cyna, barok XVIII w.,
 • ołtarz boczny lewy II-gi św. Jana Nepomucena, drewn. rokoko XVIII w.,
 • obraz NN Świętej ze zwieńczenia ołtarza św. Jana Nepomucena olej/płótno, barok XVIII w.,
 • obraz Św. Jan Nepomucen z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • obraz św. Józef z Dzieciątkiem z ołtarza św. Jana Nepomucena, olej/płótno, poł. XIX w.,
 • ołtarz boczny lewy III-ci z obrazem św. Teresy, drewno, rokoko XVIII w.,
 • trzy obrazy ze zwieńczenia ołtarzy bocznych: św. Tekla, św. Stanisław Biskup, Matka Boska, olej/płótno, barok połowa XVIII w.,
 • dwa obrazy ze zwieńczenia ołtarzy bocznych: św. Barbara, św. Mikołaj, barok XIX w.,
 • obraz Matka Boska z Dzieciątkiem z ołtarza bocznego prawego I-ego, olej/płótno, barok XVII w.,
 • obraz św. Rodzina z ołtarza bocznego, olej/płótno, klasycyzm XIX w.,
 • obraz – Matka Boska Niepokalanego Poczęcia z ołtarza bocznego, olej/płótno, poł. XIX w.,
 • obraz św. Magdalena, olej/płótno, 1857 r.,
 • krzyż ołtarzowy, drewn., barok XVIII w.,
 • prospekt organowy, rokoko XVIII w.,
 • dwa świeczniki, neorenesans XIX w.,
 • zamek drzwiowy w drzwiach głównych do kościoła, żelazo kute, barok XVIII w.,
 • zamek drzwiowy w drzwiach zewnętrznych do krużganka od północy, żelazo kute, barok XVIII w.,
 • drzwi w zakrystii, drewno intorsjowane, barok, ok. 1788.,
 • komoda na ornaty, drewno, barok ok. 1788 r.,
 • krucyfiks umieszczony nad drzwiami do skarbczyka, drewno, rokoko 1788 r.,
 • szafa-komoda, drewno, barok ok. 1788 r.,
 • obraz – portet kobiecy kolatorski kościoła, olej/płótno, pocz. XIX w.,
 • monstrancja, srebro złocone, rokoko XVIII w.,
 • dwa mszały: druk w Warszawie 1729 r., druk w Częstochowie 1713 r., barok,
 • bursa i welum do ornatu białego, barok XVIII w.,
 • ornat biały z k. XVIII w.,
 • dalmatyka, barok XVIII w.,
 • ornat biały w komplecie stuła, manipularz i welum,
 • ornat biały, welum i palka, 2 poł. XVIII w.,
 • ornat czarny, XVIII w.,
 • ornat czerwony, barok XVIII w.,
 • 4 figury lwów leżących – podstawy pod katafalk, drewn., barok XVII/XVIII w.

Gmina Strzegowo

Czarnocin – Kaplica – wyposażenie:

 • ambona z pocz. XIX w.,
 • krucyfiks drewn., rokoko, k. XVIII w.,
 • ołtarz główny, mur, klasycyzm, 1 ćw. XIX w.,
 • obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, olej/płótno XVIII/XIX w.

Niedzbórz – kościół parafialny pw. św. Mikołaja – wyposażenie:

 • chrzcielnica, drewno, klasycyzm, 1 poł. XIX w.,
 • kielich mszalny, srebro, barok, poł. XVIII w.,
 • monstrancja, srebro złocon, rokoko, 1788 r.,
 • monstrancja, brąz/srebro, rokoko 2 poł. XVIII w.,
 • relikwiarz, srebro, rokoko k. XVIII w.

Strzegowo – Kościół parafialny – wyposażenie:

 • chrzcielnica, drewn., barok XVIII w.,
 • ołtarz główny, drewn., renesans XVII w.,
 • antepedium ołtarza głównego, klasycyzm 1843 r.,
 • dwa obrazy z predelli ołtarza głównego, olej/deska: „Zwiastowanie-anioł”, „Zwiastowanie-Matka Boska”,
 • dwa obrazy z ołtarza głównego, olej/deska: „Św. Wojciech”, „Św. Stanisław”, renesans, XVII w.,
 • dwie rzeźby z ołtarza głównego: św. Paweł, św. Piotr, drewno, renesans XVII w.

Gmina Szreńsk

Szreńsk – Kościół parafialny – wyposażenie:

 • prospekt organowy, rokoko XVIII w.,
 • płyta nagrobna przedstawiająca Chrystusa Zmartwychwstałego, renesans XVI/XVII w.,
 • nagrobek barokowy z portretem trumiennym, 2 poł. XVII w.,
 • nagrobek Feliksa Szreńskiego, renesans ok. 1546 r.,
 • krucyfiks, drewn. z ołtarza bocznego prawego, rokoko XVIII w.,
 • rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, drewn. rokoko XVIII w.,
 • rzeźba NN Świętej, drewn. barok XVII w. (w skarbczyku),
 • obraz św. Barbara, olej/płótno, barok XVII w.,
 • obraz św. Franciszek z Dzieciątkiem z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • obraz Matka Boska Częstochowska wraz z sukienką srebrną, barok XVI/XVII w.,
 • obraz Matka Boska Niepokalanego Poczęcia, olej/płótno, klasycyzm XVIII w.,
 • obraz św. Mikołaj i św. Wawrzyniec z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • obraz św. Roch z ołtarza bocznego lewego, olej/płótno, barok XVIII w.
 • obraz św. Anna Nauczająca z ołtarza w kaplicy, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • portret kanonika, olej/płótno, klasycyzm, XVIII w.,
 • antepedium – Ostatnia Wieczerza, klasycyzm, XIX w.,
 • ornat biały, klasycyzm – XVIII w.,
 • tacka, srebro, klasycyzm, 1816 r.,
 • relikwiarz w kształcie krzyża, srebro złocone, barok, XVIII w.,
 • monstrancja o cechach gotyku i baroku, blacha mosiężna 1727 r.,
 • lampa wieczna, srebro, barok, XVIII w. (skarbczyk),
 • kielich mszalny, srebro złocone, rokoko XVIII w.,
 • dwa kielichy, srebro złocone, barok XVIII w.,
 • epitafium Kazimierza Korwina Szymanowskiego, piaskowiec/marmur, XIX w.,
 • feretron z obrazem Jana Nepomucena, rokoko XVIII w.,
 • feretron z obrazem dwustronnym św. Trójca i Miłosierdzie Pańskie, rokoko XVIII w.,
 • feretron z obrazem dwustronnym Matka Boska Różańcowa, św. Józef z Dzieciątkiem, rokoko XVIII w.,

Szreńsk:

 • dzwonnica przy kościele parafialnym
 • krucyfiks gotycki, drewniany, pocz. XVI w.

Gmina Szydłowo

Szydłowo – Kościół parafialny: ornat barokowy z XVIII w.

Gmina Wieczfnia Kościelna

Grzebsk – Kościół parafialny – wyposażenie:

 • ambona renesansowa, drewniana, XVII w.,
 • chrzcielnica, drewniana, barok, XVIII w.,
 • 35 ławek w czterech zestawach, barok XVIII w.,
 • ołtarz główny, barok XVIII w.,
 • obraz – św. Andrzej z ołtarza głównego, olej/płótno, barok XVII/XVIII w.,
 • rzeźba – Matka Boska z Dzieciątkiem z ołtarza głównego, olej/płótno, późny gotyk, XV/XVI w.,
 • dwie rzeźby z ołtarza głównego: św. Piotr, św. Paweł, późny gotyk, XVI w.,
 • dwie rzeźby z ołtarza głównego: św. Piotr, św. Józef z Dzieciątkiem, barok ludowy, XVIII w.,
 • tabernakulum z ołtarza głównego, rokoko, poł. XVIII w.,
 • obraz z ołtarza głównego, olej/płótno, barok XVII/XVIII w.,
 • ołtarz boczny św. Leonarda, barok XVII/XVIII w.,
 • rzeźba św. Leonard z ołtarza bocznego, późny gotyk XVI w.,
 • obraz z ołtarza bocznego – Misericordia Domini, olej/płótno XVII w.,
 • dwie rzeźby z ołtarza bocznego: św. Paweł, NN Święta, drewno, barok ludowy XVII/XVIII w.,
 • wotum z ołtarza bocznego lewego, blaszane z klęczącą postacią i zwierzętami, barok XVIII w.,
 • wota barokowo-ludowe – 27 szt. w ołtarzu św. Leonarda, XVIII/XIX w.,
 • ołtarz boczny prawy, drewniany, barok XVII/XVIII w.,
 • obraz z ołtarza bocznego prawego – św. Franciszek z Dzieciątkiem, olej/płótno, barok XVII w.,
 • pacyfikał barokowy XVII/XVIII w., srebro, częściowo złocony,
 • świecznik barokowy, cyna XVIII w.,
 • monstrancja barokowa z XVIII w., srebro,
 • krucyfiks barokowy XVIII w., drewno,
 • epitafium Marianny Chmielewskiej, marmur, klasycyzm, po 1807 r.,
 • epitafium Franciszka Chmielewskiego, marmur, klasycyzm, po 1807 r.,

Kuklin – Kaplica – wyposażenie:

 • ambona barokowa, XVIII w.,
 • obraz św. Anny Samotrzeciej, olej/deska, renesans XVII w.,
 • ołtarz główny, renesans, XVII w.,
 • ołtarz boczny lewy, barok ok. 1700 r.,
 • obraz – Chrzest Chrystusa z ołtarza bocznego, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • obraz – św. Anna Samotrzecia, olej/płótno, barok XVIII w.,
 • ołtarz boczny prawy, barok ludowy, XVIII w.

Wieczfnia Kościelna – Kościół parafialny: krucyfiks ludowy procesyjny z XVIII w. z figurką, XVIII w.

Gmina Wiśniewo

Bogurzyn – Kościół parafialny - pacyfikał barokowy z XVII/XVIII w., srebro częsciowo pozłacany

Banery