Zmodernizowaliśmy drogę Bogurzynek – Mdzewo za ponad 27,4 mln zł. 13 grudnia było oficjalne otwarcie

 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo

Zmodernizowaliśmy drogę Bogurzynek – Mdzewo za ponad 27,4 mln zł. 13 grudnia było oficjalne otwarcie

Od 15 listopada mieszkańcy dwóch gmin: Strzegowo i Wiśniewo mogli korzystać już z wyremontowanej drogi relacji Bogurzynek – Mdzewo. Natomiast w poniedziałek 13 grudnia odbyło się jej oficjalne otwarcie. Łączny koszt podzielonej na dwa etapy inwestycji to ponad 27, 4 mln zł.

Na uroczystości, która odbyła się w miejscowości Dąbrowa przybyli przedstawiciele parlamentu, władz województwa mazowieckiego, powiatu mławskiego, gminy Wiśniewo i Strzegowo oraz osoby reprezentujące wykonawcę.

Przybyłych przywitali Starosta Mławski Jerzy Rakowski oraz dyrektor Wydziału Oświaty i Zdrowia Bożena Tomkiel.

Włodarz powiatu Jerzy Rakowski zwracając się do przybyłych dziękował przedstawicielom parlamentu za pomoc w pozyskiwaniu środków na te dwie inwestycje, a szczególnie Poseł na Sejm RP Annie Cicholskiej, która jak stwierdził bardzo mocno zabiegała o to by pieniądze na te zadania do powiatu spłynęły. Podziękował także dyrekcji i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawicielom firmy STRABAG wykonawcy inwestycji. Podkreślił też iż jest to największa inwestycja nie tylko drogowa w historii powiatu mławskiego. Bardzo potrzebna. Dodał również,  iż jest to 10 kilometrów drogi z najnowocześniejszymi rozwiązaniami. W swej wypowiedzi starosta chwaląc bardzo dobre wykonanie drogi zwrócił się też do młodych kierowców, by z niej rozsądnie korzystali bo obecny jej stan morze kusić do rozwijania nadmiernych prędkości, co może doprowadzić do nieszczęść.

Natomiast Sylwester Dąbrowski, wicewojewoda mazowiecki dodał iż wcześniej w momencie, gdy był wójtem tak dużych pieniędzy samorządy nie otrzymywały. Zaznaczył również, iż takie inwestycje drogowe są ważne dla samorządów mniejszych, szczególnie wiejskich. Zwrócił też uwagę na to, że droga to podstawa egzystencji w danej miejscowości, to przecież komunikacja do szkoły, pracy,  kościoła, do ośrodka zdrowia. Bez tego nie byłoby rozwoju mówił.

W imieniu Pana Ministra Macieja Małeckiego zabrał głos jego przedstawiciel Pan Michał Orliński. Podkreślił szczególnie wagę funduszy rządowych, dzięki którym mogą powstawać takie inwestycje.

Zabrali też głos wójtowie gminy Strzegowo Wiesław Zalewski i Wiśniewo Grzegorz Woźniak. Obaj podkreślili znaczenie drogi dla obu gmin. Wyrazili swoje zadowolenie, że poprawi się bezpieczeństwo  i warunki jej użytkowania. W imieniu mieszkańców dziękowali za wsparcie finansowe i realizację zadania.

Na znaczenie tych dróg dla gmin zwrócił uwagę również przemawiający do zebranych senator RP Jan Maria Jackowski podkreślając znaczenie programów jakie funkcjonują obecnie, a skierowanych do  samorządów, by te mogły pozyskiwać środki na właśnie takie inwestycje. Życzył też samorządowcom dalszych sukcesów i realizacji kolejnych inwestycji.

Wyremontowany odcinek drogi przebiegający przez dwie gminy tj. Strzegowo i Wiśniewo ma ponad 10 km a dokładnie 10695, 77 m. Remont przebiegał w dwu etapach pod nazwą  "Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek – Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m, wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewko" i „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II”. Pierwszy kosztował 18 525 130,82 zł. Z czego na tą inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14 820 104,00 zł. Poza tym Strzegowo partycypowało w kosztach przeznaczając w swym budżecie na ten cel 1126 036 zł. Gmina Wiśniewo również się dołożyła kwotą 710 398 zł.  Wkład własny powiatu natomiast wyniósł 1 868 592,82 zł. Drugi natomiast 8 879 056,60 zł brutto. Na tą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 215 339, 62 zł również z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. Partycypowały w kosztach podobnie jak w poprzednim wypadku gmina Strzegowo kwotą 766 428,00 zł  i Wiśniewo kwotą 565 430,00 zł. Wkład własny powiatu zaś wyniósł 1331 858,98 zł.

Całkowita wartość obydwu zadań to 27 404 187,42 zł

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2021-12-15
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo
 • Oficjalne otwarcie drogi Bogurzynek - Mdzewo

Banery