Realizacja inwestycji przy rozbudowie ul. Nowej w Mławie

Aktualizacja postępów prac przy rozbudowie ul. Nowej w Mławie (22.05.2023 r.)

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Aktualizacja postępów prac przy rozbudowie ul. Nowej w Mławie (22.05.2023 r.)
Zakres wykonanych prac na dzień dzisiejszy (aktualny stan):
1.    Branża drogowa – prowadzone są roboty z zakresu prac brukarskich i towarzyszących m.in. robót ziemnych i rozbiórkowych (odcinki - 0+000 – 0+400 i 0+500 – 0+900 - wykonane w 90%).
2.    Wykonanie pozostałych 10% prac uzależnione jest od ukończenia robót związanych z infrastrukturą podziemną. Na odcinku 0+700 – 0+800 (strona prawa) ukończono już budowę ścian zapobiegających osuwaniu się gruntu tzw. muru oporowego. 
3.    Branża gazowa – niemal w 100% wykonano roboty związane z przebudową sieci gazociągowej- pozostało podłączenie przez PSG do istniejącej sieci (w najbliższych dniach).
4.    Branża teletechniczna - zaawansowanie robót wynosi ponad 90%.
5.    Branża sanitarna – stan prac dotyczących kanalizacji sanitarnej ( odcinek 0+400 strona prawa), deszczowej (odcinek 0+000 – 0+350) i wodociągu ( odcinek 0+000 – 0+400) oscyluje w przedziale 80%-90%.
6.    Branża elektryczna – zbudowano już kanały technologiczne i poprzeczne przejścia po lewej stronie projektowej, jeśli chodzi o prawą stronę to zaawansowanie prac wynosi 30%.
7.    Prace w zakresie budowy oświetlenia ulicznego są zaawansowane na poziomie 40 % (w zakresie linii kablowej i fundamentów słupowych, bez słupów oświetleniowych). W dalszej kolejności Wykonawca zajmie się także przebudową sieci energetycznej.

Planowany termin zakończenia prac do końca grudnia 2023 r.

Środki na realizację rzeczonego zadania:
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 15 798 213, 36 zł
Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 460 172, 52 zł 
Wkład własny Powiatu wynosi 54 562, 80 zł (w tym udział własny Miasta Mława 27 281, 40 zł).
Wartość całkowita zadania stanowi kwotę: 16 312 948. 68 zł

Opracowała: Magdalena Kolendo, Starostwo Powiatowe w Mławie

 

 

 

  • DJI_0657small
    Zdjęcia: Strabag Sp. z o.o.
  • DJI_0662small
    Zdjęcia: Strabag Sp. z o.o.

Banery