Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo –Rzęgnowo – Grójec – Klewki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo –Rzęgnowo – Grójec – Klewki

W ciągu tej drogi wykonano przebudowę odcinka drogi od miejscowości Rzęgnowo do granicy z powiatem przasnyskim o długości około 1,5 km polegającej na  obustronnym poszerzeniu jezdni, wykonaniu  konstrukcji nawierzchni,  zjazdów o nawierzchni bitumicznej, uzupełnienie poboczy, odnowienie rowów oraz wymieniono  oznakowanie pionowe.

 W miejscowości Rzęgnowo wybudowano chodniki  o łącznej długości ponad 450 m i 70 m opaski bezpieczeństwa. Całkowity koszt inwestycji po przetargu wyniósł ponad 1 500 000,00 zł.

Powiat mławski przeznaczył  na tę inwestycję część środków pozyskanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa kwotę w wysokości 752 000 zł., w ramach porozumienia z Gminą Dzierzgowo, Gmina wybudowała chodniki i opaskę bezpieczeństwa za kwotę w wysokości około 50 000,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Mławskiego.

Dnia 22.01.2015 roku w miejscowości Rzęgnowo uroczystego  otwarcia drogi dokonali Starosta Mławski Włodzimierz A. Wojnarowski  i Wójt Gminy Dzierzgowo wraz z zaproszonymi gośćmi  .

 

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2015-02-26
  • -
  • -
  • -

Banery