Zakończyliśmy inwestycję w Strzegowie

  • Droga Staroguby - Strzegowo

Zakończyliśmy inwestycję w Strzegowie

Zakończyliśmy inwestycję w Strzegowie. Odbiór nastąpił 21 grudnia 2020 roku a wartość zadadnia to ponad 1,4 mln zł.

W ramach zadania położona została  na odcinku 553 m nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 7 m z dowiązaniem do istniejącej jezdni. Wybudowano chodniki po stronie lewej 538 m, a po stronie prawej 556 m i obustronne pobocza na długości 15 m. Wyknano odwodnienie w postaci sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowano też skrzyżwanie z ul. Partyzantów.

Aby zakończyć zadanie pozostało do zamontowania oświetlenie na 3 przejściach dla pieszych. Wartość zadania to 1 439 419,70 zł. Na wspomnianą inwestycję dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1 007 593,79 zł. Poza tym uzyskaliśmy pomoc finansową ze strony Gminy Strzegowo w wysokości 410 243 zł.. Udział własny powiatu to 21 591,91 zł.

  • DSC03040
  • st1
  • st2
  • st3
  • st4
  • st5
  • st6
  • DSC03043
  • DSC03034

Banery