Przebudowa drogi powiatowej Nr 2377W w Mławie ul. Padlewskiego

Powiat Mławski  przy wsparciu finansowym z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zrealizował inwestycję pn. „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2377W w Mławie  ul. Padlewskiego”.

 

całkowita wartość inwestycji -  4 015 903,00 zł

dotacja z rezerwy subwencji budżetu państwa – 2 002 000,00 zł

środki własne powiatu mławskiego – 2 013 903,00 zł

Zakres robót wykonanych przez Powiat Mławski  w trakcie przebudowy obejmował:

 • roboty rozbiórkowe ( istniejącej nawierzchni jezdni, krawężników i chodników),
 • przebudowę studni ściekowych i przykanalików
 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 • budowę zatok parkingowych,
 • budowę chodników o nawierzchni z kostki drogowej betonowej,
 • regulację studni rewizyjnych
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,
 • oznakowania pionowego i poziomego.
 • kanalizację deszczowa,
 • rozbudowano istniejącą nawierzchnie jezdni na części odcinków  oraz wymieniono konstrukcję jezdni. korektę geometrii skrzyżowań,
 • wykonano zjazdy na przyległe posesje,
 • Wybudowano nowe chodniki a także przebudowano część istniejących
 • wykonano ścieżki rowerowe o długości   ok. 1,6 km.

 

Zmodernizowana droga  poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi oraz poprawi się bezpieczeństwo pieszych dzięki wybudowaniu nowych chodników.

W realizacji inwestycji uczestniczyło również Miasto Mława .

Miasto Mława w ramach prac przeprowadzonych w czasie remontu ul. Padlewskiego wykonało:

 • sieć kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 200 mm                                 894,47 mb
 • sieć kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 160 mm                                 544,10 mb
 • studnie betonowe Ø 1200mm                                                    17 szt.
 • studnie z PVC Ø 425mm                                                     29 szt.

 

Ogółem koszt wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej  wyniósł  733 712,94 zł

Miasto współpracując ze miejską spółka WOD-KAN wykonało również sieć wodociągową z blisko kilometra rur PE 100 SDR 11 DN ø 160 mm x 9,5 mm. Przełączono  istniejące sieci w ulicach: Dzierzgowska, Żołnierzy 80 P.P., Wymyślin, Szkolna, proj. Polna, Łąkowa – ogółem 48,7 mb

Wykonano także  prawie 300 metrów bieżacych (dokładnie 291,5 mb) przyłącza wodociągowe w pasie drogowym o przekrojach 63 mm oraz 40 mm. Przy ul. Padlewskiego stanęło również 8 nowych naziemnych hydrantów. Całkowita wartość wykonanych prac w zakresie sieci wodociągowej wyniosła 456 259,81 zł.  

W dniu 27 stycznia 2014 roku Starosta Mławski Włodzimierz Wojnarowski wraz Burmistrzem Miasta Mława Sławomirem Kowalewskim i  z zaproszonymi gośćmi dokonali uroczystego otwarcia  przebudowanej ulicy Padlewskiego.

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Henryk Antczak Radny Sejmiku Województwa, Pan Adam Nowakowski Prezes firmy WAPNOPOL, która była wykonawcą robót budowlanych. Obecni byli również Radni Powiatu Mławskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Mławskiego Michałem Danielewiczem, Radni Miasta Mława wraz z Przewodniczącym Rady Panem Krzysztofem Wasiłowskim, Dyrektorzy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz Urzędu Miasta Mława , Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mławskiego i Miasta, a także ulicy Padlewskiego.

            Po przemówieniach, które wygłosił Starosta Mławski Włodzimierza Wojnarowski i Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski przecięto symboliczną wstęgę.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Powiat Mławski  przy wsparciu finansowym z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zrealizował inwestycję pn. „Przebudowa  drogi powiatowej Nr 2377W w Mławie  ul. Padlewskiego”.

 

całkowita wartość inwestycji -  4 015 903,00 zł

dotacja z rezerwy subwencji budżetu państwa – 2 002 000,00 zł

środki własne powiatu mławskiego – 2 013 903,00 zł

Zakres robót wykonanych przez Powiat Mławski  w trakcie przebudowy obejmował:

 • roboty rozbiórkowe ( istniejącej nawierzchni jezdni, krawężników i chodników),
 • przebudowę studni ściekowych i przykanalików
 • ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
 • budowę zatok parkingowych,
 • budowę chodników o nawierzchni z kostki drogowej betonowej,
 • regulację studni rewizyjnych
 • wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym,
 • oznakowania pionowego i poziomego.
 • kanalizację deszczowa,
 • rozbudowano istniejącą nawierzchnie jezdni na części odcinków  oraz wymieniono konstrukcję jezdni. korektę geometrii skrzyżowań,
 • wykonano zjazdy na przyległe posesje,
 • Wybudowano nowe chodniki a także przebudowano część istniejących
 • wykonano ścieżki rowerowe o długości   ok. 1,6 km.

 

Zmodernizowana droga  poprawi zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. Trwała i bezpieczna droga, przejezdna przez cały rok dla wszelkich pojazdów. Obniżone zostaną koszty utrzymania drogi oraz poprawi się bezpieczeństwo pieszych dzięki wybudowaniu nowych chodników.

W realizacji inwestycji uczestniczyło również Miasto Mława .

Miasto Mława w ramach prac przeprowadzonych w czasie remontu ul. Padlewskiego wykonało:

 • sieć kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 200 mm                                 894,47 mb
 • sieć kanalizacji sanitarnej z PVC Ø 160 mm                                 544,10 mb
 • studnie betonowe Ø 1200mm                                                    17 szt.
 • studnie z PVC Ø 425mm                                                     29 szt.

 

Ogółem koszt wykonania przebudowy kanalizacji sanitarnej  wyniósł  733 712,94 zł

Miasto współpracując ze miejską spółka WOD-KAN wykonało również sieć wodociągową z blisko kilometra rur PE 100 SDR 11 DN ø 160 mm x 9,5 mm. Przełączono  istniejące sieci w ulicach: Dzierzgowska, Żołnierzy 80 P.P., Wymyślin, Szkolna, proj. Polna, Łąkowa – ogółem 48,7 mb

Wykonano także  prawie 300 metrów bieżacych (dokładnie 291,5 mb) przyłącza wodociągowe w pasie drogowym o przekrojach 63 mm oraz 40 mm. Przy ul. Padlewskiego stanęło również 8 nowych naziemnych hydrantów. Całkowita wartość wykonanych prac w zakresie sieci wodociągowej wyniosła 456 259,81 zł.  

W dniu 27 stycznia 2014 roku Starosta Mławski Włodzimierz Wojnarowski wraz Burmistrzem Miasta Mława Sławomirem Kowalewskim i  z zaproszonymi gośćmi dokonali uroczystego otwarcia  przebudowanej ulicy Padlewskiego.

Wśród zaproszonych gości byli: Pan Henryk Antczak Radny Sejmiku Województwa, Pan Adam Nowakowski Prezes firmy WAPNOPOL, która była wykonawcą robót budowlanych. Obecni byli również Radni Powiatu Mławskiego na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Mławskiego Michałem Danielewiczem, Radni Miasta Mława wraz z Przewodniczącym Rady Panem Krzysztofem Wasiłowskim, Dyrektorzy i Kierownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie oraz Urzędu Miasta Mława , Kierownictwo Jednostek Organizacyjnych Powiatu Mławskiego i Miasta, a także ulicy Padlewskiego.

            Po przemówieniach, które wygłosił Starosta Mławski Włodzimierza Wojnarowski i Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski przecięto symboliczną wstęgę.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Banery