Trwają prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga

  • Trwają prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Trwają prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Zadanie pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Trwają dalsze prace przy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem  JNI 01005659 na rzece Wkra”. Koszt realizacji zadania to ponad 15,6 mln zł.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość istniejącego odcinka wynosi 2479,23 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014W w Radzanowie. Zaplanowane jest poszerzenie tego odcinka. Powstaną też chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zaprojektowano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia projektowanej drogi zaplanowano budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

Obecnie zbliżają się do końca prace rozbiórkowe. Prowadzone są działania  dotyczące budowy mostu, chodników, zjazdów i ścieżek pieszo-rowerowych. Ponadto wykonywana jest kanalizacja deszczowa. Ułożono praktycznie w całości kanał technologiczny i całkowicie usunięto kolizje teletechniczne. Trwają roboty przy budowie parkingów.

Wartość całkowita zadania to 15 640 089,39 zł. Z czego otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast wkład własny powiatu to 4 494 040,96 zł, a udzielona pomoc ze strony Gminy Radzanów wynosi 1 200 000 zł

 

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-07-11

Banery