Przebudowa mostu o JNI 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece Wkrze wraz z drogą dojazdową Nr P2356W Staroguby – Strzegowo

Inwestycja pn. „Przebudowa mostu o JNI 01005657 w miejscowości Staroguby na rzece Wkrze wraz  z drogą dojazdową Nr 2356W Staroguby – Strzegowo” to bardzo duża inwestycja  Powiatu Mławskiego opiewająca na sumę  5 485 000,00 zł z czego 2 720 741,00 zł to dotacja z rezerwy subwencji budżetu państwa, a 2 764 259,00 zł to środki własne Powiatu Mławskiego.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie mostu na rzece Wkrze w miejscowości Staroguby w ciągu drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby – Strzegowo w km 0+439,85 wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 2356W Staroguby – Strzegowo na długości 620,54 m, która łączy miejscowości Staroguby i Radzimowice i stanowi połączenie z Gminą Radzanów. Przedmiotowa droga łączy się w Strzegowie z drogę krajową Nr 7 Gdańsk – Warszawa.

Założeniami  projektowymi przebudowy mostu i drogi były:

- przebudowa przepustów,

- wykonanie odwodnienia w postaci budowy: studni chłonnych i wpustów ulicznych (kolektor)

- wykonanie obustronnego poszerzenia konstrukcji jezdni
- wykonanie chodników i zjazdów z kostki betonowej

-ułożenie nowej masy asfaltowej na starej nawierzchni i na poszerzeniu
-wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

Powyższa inwestycja jest dopełnieniem  modernizacji drogi powiatowej Nr 2356 W Staroguby – Strzegowo na odcinku Radzimowice – Prusocin łącznie z odcinkiem ul. Mickiewicza w m. Strzegowo z mieszanek mineralno – asfaltowych na którą Powiat Mławski w 2008 roku uzyskał dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza - komponent A - „Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej”

 

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery