Informacja dla osób stosujących przemoc

Program korekcyjno - edukacyjny - informacja ogólna

Kompleksowe działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny dotyczyć zarówno organizacji pomocy osobom doświadczającym przemocy, działań profilaktycznych w tym zakresie, jak i wszelkich działań mających na celu zatrzymanie zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program korekcyjno-edukacyjny - aktualności

Program korekcyjno - edukacyjny adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie...

INFORMACJA

W każdy czwartek w godzinach 9.00 – 15.30 w Starostwie Powiatowym w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 pokój nr 2 (parter) będą wydawane zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz zaświadczenia o ukończeniu programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową lub programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

 

Banery