Budowa ronda na ul. Sienkiewicza w Mławie

Budowa ronda na ul. Sienkiewicza w Mławie

„Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P4640W Bieżuń – Szreńsk - Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdami” ze wsparciem z budżetu państwa realizowana w partnerstwie z Miastem Mława.

Całkowita wartość zadania wyniosła 1 654 825,09 zł, w tym dotacja celowa budżetu państwa - 827 412 zł, środki własne Powiatu Mławskiego - 627 413,09 zł oraz partnera Miasta Mława - 200 000 zł.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery