Dostaliśmy ponad 1,6 mln dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych

  • Przejście dla pieszych
    • autor: LEEROY Agency z Pixabay

Dostaliśmy ponad 1,6 mln dofinansowania na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych

Otrzymaliśmy ponad 1,6 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań, w ramach których w 8 gminach powiatu mławskiego będą prowadzone działania polegające na poprawie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Całkowity koszt inwestycji to ponad 2 mln zł.

26 lipca 2021 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021. Wśród powiatów, które dostały wsparcie na wspomniane zadanie znalazł się powiat mławski.

Dzięki temu w Zawadach (Gm. Lipowiec kościelny), Morawach (Gm. Stupsk), Dzierzgowie, Szydłowie, Wieczfni Kościelnej, Bogurzynie, Szreńsku na jednym przyjściu dla pieszych i w Mławie na 4 zostanie poprawione bezpieczeństwo. Wspomniana poprawa bezpieczeństwa będzie polegała na wykonaniu oświetlenia,  pasów wibracyjno – akustycznych, wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego na obszarze 100 m zarówno z jednej jak i drugiej strony przejść dla pieszych. W niektórych wypadkach dokonana zostanie w tym obszarze przebudowa jezdni i chodników.

Całkowita wartość zadania to 2 103 000,00 zł. Otrzymaliśmy na realizację tej inwestycji dofinansowanie w wysokości 1 682 400 zł. Wkład własny powiatu to 420 600 zł w tym 210 300 zł pochodzi od wspomnianych wyżej gmin.

  • autor: TB, data: 2021-07-29

Banery