Otrzymaliśmy prawie 10 mln zł dofinansowania na drogę Radzanów -Drzazga

  • Most do budowy

Otrzymaliśmy prawie 10 mln zł dofinansowania na drogę Radzanów -Drzazga

 

Zadanie pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem  JNI 01005659 na rzece Wkra” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rząd przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu otrzymaliśmy prawie 10 mln zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra”.

W związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych od 2021 roku Powiat Mławski złożył w sierpniu wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie wspomnianego wcześniej zadania.  Dzięki temu otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł co stanowi 70% wartości zadania. Wkład własny zaś stanowi 4 262 592,19 zł. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 50 %  tej sumy  w postaci pomocy na tę inwestycję przekaże  Gmina Radzanów. Mamy nadzieję, że po przetargu koszt całej inwestycji będzie mniejszy.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość istniejącego odcinka wynosi 2484 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014 W w Radzanowie. Zaplanowane jest poszerzenie tego odcinka. Powstaną też chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zaprojektowano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia projektowanej drogi planuje się budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Wartość inwestycji to 14 208 640,62 zł.

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2021-05-28

Banery