Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga

  • Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Zadanie pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Postępują prace przy inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem  JNI 01005659 na rzece Wkra”. Koszt realizacji zadania to ponad 15,6 mln zł.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość odcinka wynosi 2479,23 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014W w Radzanowie. Zaplanowane jest poszerzenie tego odcinka. Powstaną też chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zaprojektowano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia projektowanej drogi zaplanowano budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

Obecnie zbliżają się do końca prace rozbiórkowe. Prowadzone są działania  dotyczące budowy mostu. Stan ich zaawansowania obecnie wynosi 65 proc. Kładziona jest nawierzchnia ścieżek pieszo-rowerowych, chodniki i zjazdy. Ponadto wykonywana jest kanalizacja deszczowa na odcinku od mostu do ronda. Na rondzie będącym skrzyżowaniem 3 dróg powiatowych tj. nr 4634W, 4631W oraz 2338W położono pierwszą warstwę nawierzchni asfaltowej. Budowana jest też kanalizacja deszczowa w Radzanowie. Stan zaawansowania robót przy kanalizacji na całej inwestycji wynosi 60 proc. Ułożono w całości kanał technologiczny i całkowicie usunięto kolizje teletechniczne. Trwają roboty przy budowie parkingów.

Wartość całkowita zadania to 15 640 089,39 zł. Z czego otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast wkład własny powiatu to 4 494 040,96 zł, a udzielona pomoc ze strony Gminy Radzanów wynosi 1 200 000 zł

 

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-09-09
  • Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga
  • Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga
  • Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga
  • Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga
  • Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga
  • Postępują prace przy inwestycji Radzanów - Drzazga

Banery