Rozbudowa drogi powiatowej nr 2330W Modła – Wiśniewko wraz z przebudową mostu na rzece Seracz

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2330W Modła – Wiśniewko wraz z przebudową mostu na rzece Seracz

całkowita wartość -  2 162 599,97 zł.

dotacja z rezerwy subwencji budżetu państwa - 1 067 551,00 zł.

środki własne Powiatu Mławskiego – 1 095 048,97 zł 

  • -
  • -
  • -

Banery