Aktualności archiwalne 2020

Komunikat Starosty Mławskiego w sprawie organizacji pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Mławskim

Mając na uwadze ochronę zdrowia i życia zarówno wykonawców usług nieodpłatnej pomocy jak i beneficjentom pomocy, w związku z utrzymującym się na terytorium kraju stanem epidemii, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowania na COVID-19, informuję, że z dniem 1 stycznia 2021r. na mocy art. 28a ustawy z dnia 15 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim (Dz. U. z 2020r., poz. 2232)  ulega wydłużeniu zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz bezpośredniego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach mieszczących się na terenie Powiatu Mławskiego.

O przywróceniu obsługi bezpośredniej w punktach pomocy, zostaną Państwo poinformowaniu w odrębnym komunikacie wydanym przez Starostę Mławskiego. 

       Osoby uprawnione chcące skorzystać z usług nieodpłatnego poradnictwa mogą je uzyskać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefon, e-mail, Skype).

     Zapisu na nieodpłatne poradnictwo prawne bądź obywatelskie można dokonać pod nr telefonu 23 655 29 03 lub przez internet na stronie Starostwo Powiatowego w Mławie: www.powiatmlawski.pl  w zakładce  „zapisy na bezpłatne usługi” bądź adres e-mail: nieodplatnapomoc@powiatmlawski.pl

 

                                                                                                                      Starosta

                                                                                                                           /-/

                                                                                                                Jerzy Rakowski

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

 • autor: Renata Brodacka , data: 2020-12-29
 • Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnege etap I

Zbliżamy się do końca pierwszego etapu budowy Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

 • Pieniądze
  • autor: Gosia K. z Pixabay

Agencja wypłaca pomoc covidową z PROW i „chryzantemową”

 • COVID - 19
  • autor: Tumisu z Pixabay

Nowe zasady bezpieczeństwa – od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021

 • Komputer
  • autor: Free-Photos z Pixabay

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej - wnioski tylko do 30 grudnia

 • Niedźwiedzica z małym
  • autor: Gerhard G. z Pixabay

29 grudnia - Dzień Narodzin Niedźwiedzi Polarnych

 • Sesja Rady Powiatu

30 grudnia XXII Sesja Rady Powiatu Mławskiego w trybie korespondencyjnym

 • Kartka świąteczna

24 grudnia w Starostwie Powiatowym jest dniem wolnym od pracy

Zarządzenie Nr86/2020

Starosty Mławskiego

z dnia 09 grudnia2020r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

w Starostwie Powiatowym w Mławie

Na podstawie art. 34ust.1w związku z art. 35 ust 2 ustawy z dnia 5czerwca1998r. o samorządzie powiatowym(Dz. U. z 2020r., poz. 920),zarządzam co następuje:

§1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie,w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Starosta Mławski

    Jerzy Rakowski

 • Patcher

Dotarł patcher dla PZD

 • Zawodniczki i trener
  • autor: Keith Johnston z Pixabay

Zgłoś do nagrody zawodnika lub trenera

 • Żołnierze oraz kobiety i dzieci z Domu Samotnej Matki i dziecka przy choince
  • autor: Aneta SZCZEPANIAK

Mikołaje w mundurach

Banery