Przebudowa mostu w m. Borzymy na rzece Giedniówce

Przebudowa mostu o JNI w miejscowości Borzymy na rzece Giedniówce wraz z drogą dojazdową Nr P2322W Nosarzewo Borowe - Konopki od km 0+000,00 do km 10+686,00.

Wartość inwestycji 8 329 518,00 zł, środki własne Powiatu Mławskiego 4 237 959,00 zł, dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 4 091 559,00 zł.

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery