Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00

W ramach oszczędności rezerwy subwencji budżetu państwa Uchwałą Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. została przyjęta do realizacji nowa inwestycja pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2361 W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki na odcinku od km 14+045,00 do km 18+000,00”.

      Dnia 22.07.2015 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie ogłosił przetarg na realizację zadania

      Dnia 10.08.2015 r. rozstrzygnięto przetarg, który wygrała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych „PRDI” S.A. 06 - 500 Mława, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8

Dnia16.09.2015 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie podpisał umowę na roboty drogowe.

      Dnia 13.11.2015 zakończono roboty, a dnia 27.11.2015 dokonano końcowego odbioru robót i sporządzono protokół odbioru.

 

Koszt w/w zadania wyniósł 1 259 228,60 zł w tym:

552 315,00 zł.,  – subwencja ogólna budżetu państwa

706 913,60 zł.– środki własne powiatu

 

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2016-04-06
  • -
  • -
  • -

Banery