Fundusz Pożyczkowy

W dniu 24 lipca 2018 roku zostało zawarte Porozumienie w Zakresie Promocji Przedsiębiorczości pomiędzy Starostą Mławskim Włodzimierzem Wojnarowskim a Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Tomasza Szymanika. Przedmiotem porozumienia jest nawiązanie wzajemnej współpracy w zakresie promocji przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został utworzony w 2004 roku przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. To instytucja wspierająca przedsiębiorczość na terenie województwa mazowieckiego, która udziela pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Nisko oprocentowane pożyczki są pozyskiwane z różnych programów unijnych, rządowych i samorządowych. Od początku działalności Fundusz udzielił pożyczek na łączną kwotę prawie 100 000 000 zł. Pożyczki udzielane są w dwóch kategoriach – dla firm działających dłużej niż rok oraz dla firm działających do roku. W zależności od kategorii ustalana jest kwota pożyczki oraz szczegółowe warunki.

Więcej informacji na temat Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. oraz udzielanych pożyczek pod adresem: http://pozyczkimazowieckie.pl/

Osobą wyznaczoną do pośrednictwa w kontaktach między przedsiębiorcami a Funduszem jest Mariusz Kupiński z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

Powiatowy Urząd Pracy
tel.  23 654 39 18, 23 654 52 85
fax. 23 654 34 04
e-mail : waml@praca.gov.pl
strona BIP: http://www.bip.pup.mlawa.pl 
strona internetowa: http://mlawa.praca.gov.pl 

  • autor: Martyna Zbyrowska, data: 2018-08-08

Banery