Aktualności

 • email
  • autor: Gerd Altmann z Pixabay

W ZOW w Mławie ruszyła poradnia emailowa

Jeśli masz kłopoty w szkole, w domu, z nauką, w kontaktach z rówieśnikami lub rodziną, chciałbyś porozmawiać  o dojrzewaniu,  miłości,  odczuwanych  emocjach, uzyskać  poradę, ale z jakiegoś powodu nie masz możliwości osobistego zgłoszenia się do psychologa albo trudniej jest Ci mówić o swojej sytuacji, a łatwiej napisać, możesz wysłać nam e-mail na adres:

poradnia@zowmlawa.pl

 

Pomoc jest anonimowa i całkowicie darmowa, ponadto nie wymagamy zgody rodzica. Razem poszukamy rozwiązania Twojego problemu.

Nikomu nie powiemy o czym napisałeś/aś, chyba, że treść maila wskazywać będzie, że zagrożone jest Twoje zdrowie i życie, poinformujemy osoby, które zadbają o Twoje bezpieczeństwo.

Jeśli   okaże   się,   że   Twój   kłopot   wymaga   dłużej   pomocy,   skierujemy   Cię   do   odpowiedniego specjalisty – wtedy potrzebne będzie zgoda rodzica.

Postaramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Możesz porozmawiać z nami o wszystkim. Poufność stawiamy na pierwszym miejscu. Nawet w kontakcie e-mailowym obowiązuje nas tajemnica zawodowa.

Wskazówki jak napisać e-maila:

Uwzględnienie instrukcji przyśpieszy udzielenie odpowiedzi.

 

 1. Podaj przynajmniej płeć oraz wiek
 2. Kiedy pojawił się problem, jak długo trwa?
 3. Na czym Twoim zdaniem polega Twój kłopot?
 4. Jak radzisz sobie z problemem? Jakie odczuwasz związane z nim emocje?
 5. Jakie masz pytania związane z Twoim kłopotem?

Zobacz

https://www.facebook.com/zowmlawa/videos/1910749452408842

 • autor: Joanna Tańska dyrektor ZOW w Mławie, data: 2021-06-10
 • Matka z dzieckiem
  • autor: Neil Dodhia z Pixabay

„Od narodzin – rzecz o relacji matki z dzieckiem”.

Według definicji Słownika Języka Polskiego, dzieckiem jest każdy „syn lub córka, niezależnie od wieku”. Nie ważne czy ma 5 czy 50 lat, zawsze pozostaje dzieckiem swoich rodziców. Wpływ, który wywarli rodzicie i relacja z nimi jest jedną z najbardziej znaczących w życiu i wpływa na cały jego przebieg. Od tego jak wyglądały więzi z rodzicami zależy rozwój dziecka, który przekłada się później na jego funkcjonowanie w dorosłym życiu.

Zajście w ciążę to dla matki początek ogromnych zmian w życiu, które trwać będą jeszcze przez wiele lat. Na początku najbardziej odczuwalne są zmiany fizjologiczne i emocjonalne. Kobieta w ciąży ponosi duże koszty fizyczne – w organizmie zatrzymuje się woda, zmienia się funkcjonowanie układu oddechowego, pokarmowego i hormonalnego, puchną stopy, a nacisk na pęcherz jest czasami nie do wytrzymania, może pojawić się nietrzymanie moczu i zaburzenia widzenia, a to tylko kropla w morzu objawów. Oczywiście - ciąża to nie choroba, jednak warto mówić o dolegliwościach, z którymi zmagają się kobiety. Co więcej, w okresie ciąży matka doświadcza wielu zmian emocjonalnych: może pojawić się lęk, zmęczenie, trudność w koncentracji, zaburzenia snu i drażliwość. Silny lęk zmienia stężenie kortyzolu w organizmie matki, co może powodować zaburzenia językowe i poznawcze u dziecka w późniejszym wieku. Przewlekły stres matki w czasie trwania ciąży może przyczynić się do ryzyka wystąpienia u dziecka autyzmu, stanów depresyjnych, ADHD czy obniżenia empatii. Dlatego ważne jest, żeby przyszła matka nie czuła się osamotniona i miała dostęp do profesjonalnej pomocy.

Moment narodzin dziecka jest szczególnym momentem w życiu – dziecko już wtedy posiada silną więź ze swoją matką, o którą trzeba zadbać i którą trzeba rozwijać. Pierwszym krokiem jest    w tym przypadku tzw. kangurowanie, które jest standardową metodą sformułowaną przez Światową Organizację Zdrowia. Jest to metoda wczesnej opieki nad noworodkiem, polegająca na kontakcie „skóra do skóry”. Zaleca się również karmienie dziecka piersią oraz – jeśli to możliwe – wczesny wypis do domu. Sam fakt powstania tej metody wskazuje jak ważny jest matczyna bliskość. Dziecko czując zapach matki, czując jej ciepło, słysząc jej głos, uspokaja się. Kangurowanie zmniejsza u dziecka stres związany z porodem, zmniejsza ból, jeśli dziecko poddawane jest procedurom medycznym, wzmacnia więź z matką oraz poczucie bezpieczeństwa. Dziecko kangurowane szybciej nabiera wagi, a także w późniejszym czasie rzadziej występują u niego problemy z układem krążenia, oddechowym i odpornościowym. Według badań, układ nerwowy dziecka, które po porodzie doświadczyło bliskości matki, szybciej rozwija się i dojrzewa.

Matka również czerpie korzyści z kangurowania. Kontakt z dzieckiem chwilę po porodzie pomaga zredukować stres porodowy, zmniejsza ryzyko depresji poporodowej, pozwala budować więź z dzieckiem oraz od pierwszej chwili uczyć w jaki sposób noworodek sygnalizuje swoje potrzeby i odczucia. Oczywiście, w przypadkach kiedy kontakt z matką jest niemożliwy, jej rolę przejmuje ojciec czy nawet dziadkowie, ciocie czy wujkowie.

Badania wskazują, że metoda kangurowania przynosi korzyści nawet do 10 lat po zaprzestaniu praktykowania! W porównaniu z dziećmi, które nie doświadczyły po porodzie bezpośredniej bliskości, dzieci kangurowane mają lepszą pamięć i dłużej potrafią skoncentrować uwagę, szybciej rozwiązują problemy i lepiej kontrolują swoje zachowanie, radzą sobie ze stresem i sypiają.

Do około 3 roku życia najważniejszą osobą w życiu dziecka jest figura przywiązaniowa, którą jest zazwyczaj matka. Dziecko traktuje wtedy matkę jako „bezpieczną bazę”, źródło ochrony i wsparcia w okresie życia, w którym bardzo intensywnie poznaje świat, wsparcie emocjonalne. Od tego jak rozwinie się relacja przywiązaniowa między opiekunem a dzieckiem zależeć będzie nie tylko funkcjonowanie dziecka w dzieciństwie, ale również w dorosłości - zwłaszcza w sferze relacji.

Wyróżnia się trzy podstawowe style przywiązania: bezpieczny, unikowy i ambiwalentny. Dziecko cechuje bezpieczny styl przywiązania, jeśli matka jest wrażliwa i reaguje na sygnały wysyłane przez dziecko, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, cechuje się akceptacją, jest dostępna emocjonalnie i raczej współpracuje, niż sprawuje kontrolę nad dzieckiem aż do momentu, kiedy dziecko tego chce i potrzebuje. Takie dzieci mają wyższą samoocenę, kompetencje społeczne, potrafią podejmować inicjatywę, są zdrowsze emocjonalnie.

Dzieci wykazujące unikowy styl przywiązania są pozornie obojętne na obecność lub nieobecność matki. Takie dzieci rozumieją, że prośba o troskę i miłość ze strony matki nie spotka się z odpowiedzią, więc poddały się. Matki dzieci unikowych karzą za próby kontaktu, odrzucają dziecko lub odsuwają się od niego. Takie dzieci częściej się buntują, odczuwają silne emocje, takie jak złość, odczuwają potrzebę kontroli. Częściej są również sprawcami przemocy i w dorosłości  rozwijają osobowość obsesyjno-kompulsywną, narcystyczną lub schizoidalną.

Natomiast dzieci z ambiwalentnym stylem przywiązania mogą być bierne lub reagujące złością. Obie grupy wolniej poznają otoczenie, ponieważ zajmują się kontrolą otoczenia wobec matki, a rozstanie z nią wzbudza bardzo silne emocje. Kiedy jednak matka powróci, na zmianę pragną bliskości i odrzucają ją. Dzieci bierne wysyłają słabe prośby o ukojenie emocji. Matki takich dzieci są nieprzewidywalne, nie wyrażają jawnie sygnałów o odrzuceniu, ale za pomocą różnych komunikatów zniechęcają dziecko do samodzielności. Takie dzieci bywają niedojrzałe w kontaktach i lgną do innych, częściej też doświadczają przemocy.

W późniejszych latach życia potrzeba przywiązania nie zanika, zostaje jednak przekierowana z matki na inną bliską osobę. Dlatego też relacja przywiązaniowa, pierwsza ważna relacja w życiu dziecka ma wpływ na to, jaki w dorosłości dziecko będzie funkcjonowało w związku z inną osobą miało obraz siebie i innych.

Dorosły z bezpiecznym stylem przywiązania będzie postrzegał siebie jako wartego uwag i miłości, kompetentnego i wartościowego, a innych jako godnych zaufania i wspierających. W bliskim związku będzie czuł się dobrze, ale będzie obawiał się bycia samemu.

Dorosły z unikowym stylem przywiązania będzie postrzegał się jako wartościowego, kompetentnego i samowystarczalnego, a innych jako wrogich, niesprawiedliwych  i niewiarygodnych. W późniejszych latach będzie słabo kontrolował emocje, wykazywał tendencję do impulsywności i odczuwał dyskomfort w sytuacji bliskości. W relacji będzie unikał zaangażowania i zależności, relacje będą powierzchowne, a traktowanie innych – instrumentalne.

Dorosły z ambiwalentnym stylem przywiązania będzie uzależniony od akceptacji innych ludzi, których będzie idealizował i dużo od nich wymagał, jednocześnie będąc niedostępnym. Taki dorosły często będzie odczuwał złość, smutek i zazdrość oraz nadmiernie kontrolował emocje.  W relacjach będzie nadmiernie się angażować, jednak trudno będzie mu utrzymać związek. Jest jednocześnie zależny i lgnący do drugiej osoby oraz dominujący i kontrolujący, oczekujący wyłącznej uwagi.

Mimo że w naszym społeczeństwie zachodzą zmiany, to wciąż matka jest osobą, która najwięcej czasu spędza z dzieckiem i dba o jego rozwój biologiczny i psychiczny. Co więcej, rolą matki jest często spajanie rodziny, tworzenie atmosfery zrozumienia i życzliwości. Dziecko dzięki temu czuje się bezpiecznie, co jest fundamentem dla jego rozwoju moralnego.

Od matki oczekuje się również miłości w stosunku do dziecka. Jeśli dziecko będzie wierzyło, że mama je kocha, zacznie ona pełnić również rolę pierwszego autorytetu w życiu dziecka. Wiąże się   z tym wyznaczanie granic, określanie praw i obowiązków, ale również przekazanie dziecku pierwszego obrazu kobiecości. Matka w życiu córki jest najważniejszym wzorem kobiecości, a dla syna jest wzorem pierwszej kobiety w życiu.

Jak widać, relacja matki z dzieckiem wpływa praktycznie na wszystkie sfery życia – później również dorosłego dziecka. Dlatego tak ważna jest praca nad sobą i świadome rodzicielstwo. Nie wstydź się wizyty u psychologa, psychoterapeuty czy innego specjalisty, jeśli czujesz, że potrzebujesz w czymś pomocy. Zmieniaj to, co możesz zmienić, ale wiedz, że to w porządku otrzymywać pomoc i wsparcie od innych. Bycie świadomą własnych zalet i wad oraz sposobu funkcjonowania sprawi, że będziesz potrafiła „wyposażyć” dziecko tak, by w późniejszym czasie było szczęśliwym, zdrowym dorosłym.

 

Autor: Angelika Bąk

Zespół Ośrodków Wsparcia

 

 1. Feldman, R., Eidelman, A. (2003). Skin-to-skin contact (Kangaroo Care) accelerates autonomic and neurobehavioral maturation in preterm infants. Developmental Medicine & Child Neurology 45, 274 – 281
 2. Feldman, R., Rosenthal, Z., Eidelman, A. (2014). Maternal-preterm skin-to-skin contact enhances child physiologic organization and cognitive control across the first 10 years of life. Biological Psychitary 75(1)
 3. Krzywicka, L. (2008). Typ przywiązania i jego konsekwencje dla rozwoju dziecka. Konferencja „Dziecko z Zespołem Zaburzenia Więzi”.
 4. Piskorowska, A., (2014). Odmienność autorytetu rodzicielskiego matki i ojca. Autorytet – wczoraj – dziś – jutro.
 5. Wallin, D. J. (2011). Przywiązanie w psychoterapii. Kraków: Wydawnictwo UJ
 6. Warowna, M., Tokarczyk, K., Hordyjewska, A., Kręcisz, B. (2019). Styl życia oraz zmiany ogólnoustrojowe u kobiet w ciąży.
 • autor: Angelika Bąk Zespół Ośrodków Wsparcia, data: 2021-06-10
 • zow przemoc1
  • autor: ZOW Mława, data: 2021-03-18
 • Płacząca dziewczynka

Psychologiczne mechanizmy przemocy

Konkurs na spot pt. "Hejt- Twoja odpowiedzialność" kierowany do dzieci i młodzieży w wieku 14-17 lat z terenu Miasta Mława
Podsumowanie różnych akcji organizowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie na przełomie roku 2019/2020.
Ostatnie trzy miesiące w naszym powiecie obfitowały w doniesienia o czynach samobójczych popełnionych przez nastolatków. Informacje te skłaniają do smutnych refleksji. Rodzą się pytania : Co było przyczyną? Gdzie w takich sytuacjach można uzyskać pomoc specjalistów? Decyzja o odebraniu sobie życia jest zawsze sumą wielu trudnych przeżyć. Czasem wydaje nam się, że nie ma wyjścia z trudnej sytuacji, ale są miejsca , gdzie możemy otrzymać pomoc. Miejsca takie są również na terenie Mławy. Od wielu lat Zespół Ośrodków Wsparcia pomaga osobom będącym w kryzysie.
Za nami kolejna edycja Kampanii „Biała wstążka” realizowanej jako protest przeciwko przemocy wobec kobiet. Jest to próba zwrócenia uwagi na złożony problem jakim jest zjawisko przemocy, ma na celu obudzenie wrażliwości społeczeństwa na to co często dzieje się za „zamkniętymi drzwiami”.
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie oraz zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającymi na terenie powiatu mławskiego już po raz jedenasty włącza się w międzynarodową kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet, pod nazwą „Biała Wstążka”. Kampania adresowana jest głównie do mężczyzn i trwa od 25 listopada do 10 grudnia.
W dniu 14 listopada 2019 roku w Hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie odbędzie się lokalna kampania społeczna „Bezpiecznie w rodzinie i szkole” organizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.
W dniu 16 października 2019 roku w godz. 9.30-14.00 w Miejskim Domu Kultury w Mławie (sala na piętrze) odbędzie się konferencja „Problemy psychiczne naszych czasów”.
W Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie planowane jest zorganizowanie od jesieni tego roku grupy wsparcia dla nastolatków w wieku 13-15 lat pt. „Młodzi Samotni”.
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie zaprasza na Warsztaty Umiejętności Społecznych dzieci w wieku 8-12 lat.
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie zaprasza do złożenia oferty na realizację Programu Korekcyjno - Edukacyjnego Dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie zaprasza do uczestnictwa w warsztatach umiejętności wychowawczych „Szkoła dla Rodziców”
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swymi dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie zaprasza do uczestnictwa w spotkaniach Otwartej Grupy Wsparcia „ 6 kroków”. Oferta skierowana jest do osób chcących zadbać o swój rozwój osobisty. Zajęcia są bezpłatne.
W niedzielę 9 grudnia 2018 roku w restauracji „Gary Babci Krysi” w Mławie odbył się finał kampanii „ Biała Wstążka” prowadzonej już od 10 lat na terenie powiatu mławskiego. Celem akcji było zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie, szczególnie przemocy stosowanej wobec kobiet.
Trening podstawowych elementów samoobrony, warsztat z psychologiem, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, spotkanie z policjantami, zumba, spotkanie z mistrzem fryzjerstwa – specjalistą trychologiem – tak wyglądał plan VII edycji programu profilaktycznego „Bezpieczna Mławianka”, który zakończył się 27 czerwca 2018 r.
Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie prowadzi zajęcia Szkoły dla Rodziców. Szkoła dla Rodziców, to cykl spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Program daje szanse na poprawienie relacji z dzieckiem i pracy nad sobą. Pierwsze zajęcia odbyły się we wtorek 13 marca 2018r.
9 grudnia 2017 r. w Państwowej Szkole Muzycznej Mławie odbył się finał Kampanii „Biała Wstążka”. Kampania na terenie powiatu mławskiego była prowadzona od 25 listopada. Jej celem było zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wsparcie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
W Naszym powiecie po raz kolejny organizowana jest Kampania Społeczna „Biała Wstążka”, będącą symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Kampania będzie prowadzona od 25 listopada 2017 roku do 10 grudnia 2017 r. Jej organizatorem w powiecie jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie w partnerstwie z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wójtem Gminy Wiśniewo, Wójtem Gminy Radzanów, Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, Państwową Szkołą Muzyczną w Mławie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie, Marią i Lechem Wyszomirskimi oraz Komendą Powiatową Policji w Mławie.
Szósta grupa „Bezpiecznych Mławianek” rozpoczęła już szkolenie. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 3 października w mławskiej komendzie policji. Panie powitał I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mławie nadkom. Krzysztof Hincman, Sekretarz Starostwa Powiatowego Mławie Cezary Kądrzycki oraz Joanna Tańska Dyrektor Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie – organizatorzy szkolenia. Szkolenie potrwa do 9 listopada.
Ruszyła lokalna kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Lekarzu Ty też możesz pomóc!”. Celem tej Kampanii jest upowszechnienie wśród pracowników ochrony zdrowia oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie informacji na temat bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.Ruszają zajęcia Szkoła dla Rodziców. Szkoła do Rodziców jest programem spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
W dniu w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6. Odbędzie się konferencja pn . „Dobro dziecka. Razem przeciw przemocy w rodzinie” organizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.
Powiat Mławski po raz kolejny włącza się w międzynarodową kompanię społeczną na rzecz eliminowania przemocy wobec kobiet. Kampania „Biała Wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Ta międzynarodowa kampania upamiętnia tragiczne wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, w Montrealu.
Rusza V edycja „Bezpiecznej Mławianki ”. Zgodnie z obietnicą, rusza V edycja autorskiego programu profilaktycznego mławskiej policji pod nazwą „Bezpieczna Mławianka”. Kurs samoobrony dla kobiet, połączony z zajęciami warsztatowymi jest całkowicie bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są od dziś do 10 listopada br. Kurs potrwa do 20 grudnia.
Szukanie pomocy nie jest słabością.Jeśli czujesz się krzywdzona przez bliskie Ci osoby, a chcesz zmienić tę sytuację i poczuć się bezpiecznie, poznać osoby z podobnymi doświadczeniami przyjdź na grupę wsparcia dla kobiet organizowaną przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.
Superwizja. Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie poszukuje superwizora do przeprowadzenia superwizji grupowej dla pracowników. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie. Termin realizacji: czerwiec - grudzień 2016r. Wymagania:
1) wykształcenie i kwalifikacje wymagane dla superwizora,
2) doświadczenie w prowadzeniu superwizji (minimum dwie rekomendacje, itp.)
W dniu 16 maja 2016r. Bezpieczne Mławianki wzięły udział w zajęciach przygotowanych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Panie uczyły się udzielania pierwszej pomocy, wzięły także udział w specjalnie dla nich przygotowanej akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia drogowego. Realizmu całej akcji dodawały strugi deszczu.

Banery