Ogłosiliśmy przetarg na drogę Radzanów-Drzazga

  • Most do remontu

Ogłosiliśmy przetarg na drogę Radzanów-Drzazga

 

6xfY8FxcI84AAAAAElFTkSuQmCC

Zadanie pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem  JNI 01005659 na rzece Wkra” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W poniedziałek 12 lipca br ogłosiliśmy przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem  JNI 01005659 na rzece Wkra”. Planowany  koszt inwestycji to ponad 14,2 mln zł

Przypomnijmy, że Rząd przyznał kolejne pieniądze na remont i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł co stanowi 70% wartości zadania. Wkład własny zaś stanowi 4 262 592,19 zł.   Wkład własny będzie się  też składał z pomocy finansowej gminy Radzanów. Mamy nadzieję, że po przetargu koszt całej inwestycji będzie mniejszy.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość istniejącego odcinka wynosi 2484 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014 W w Radzanowie. Zaplanowane jest poszerzenie tego odcinka. Powstaną też chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zaprojektowano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia projektowanej drogi planuje się budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Wartość inwestycji to 14 208 640,62 zł.

Czas na składanie ofert wyznaczony jest do 28-07-2021 do godziny 9.00. Natomiast ich otwarcie nastąpi 28.07.2021 o godz. 10.00

  • autor: TB , data: 2021-07-14

Banery