Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych.

 

Dnia 23.05.2016 r. wpłynęła informacja z Ministerstwa Finansów nr ST4.4751.15.2016/286 o udzieleniu dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na powyższe zadanie w wysokości 4 345 803.00 zł . Środki z omawianej rezerwy zostały przyjęte do budżetu powiatu mławskiego na 2016 r. Dnia 02.08.2016 r. w związku z zakończeniem postępowania przetargowego dotyczącego w/w zadania i możliwością zrealizowania w roku bieżącym robót II etapu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316W Nosarzewo Borowe – Krzywonoś – Garlino – Kluszewo wraz z przebudową obiektów mostowych   w miejscowości Kluszewo o JNI 35006361 od km 5+668,00 do km 7+690,00 –Etap II”  wartość zadania 2 097 136,00 zł., a łączna wartość zadania wyniosła 7 419 762,00 przy udziale finansowyn Gminy Szydłowo w wysokości 600 000,00 zł i Miasta Mława w wysokości 525 000,00 zł udział własny powiatu mławskiego wyniósł 2 661 979,00 zł

  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Banery