Odebraliśmy inwestycję przy rozbudowie ul. Nowej w Mławie.

Odebraliśmy inwestycję przy rozbudowie ul. Nowej w Mławie.

H7gb+gUPg49AAAAAAElFTkSuQmCC

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

B4teRSWppnv1AAAAAElFTkSuQmCC

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej zostało dofinansowane w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji StrategicznychWe wtorek 9 stycznia odebraliśmy inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”. Koszt realizacji zadania to ponad 16,5 mln zł.

Rozbudowywany odcinek znajduje się w całości na terenie Miasta Mława. Długość odcinka wynosi 844,50 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Napoleońską, która stanowi drogę powiatową 2374W a koniec to skrzyżowanie z ulicami Instalatorów i Działdowską. Cała droga została poszerzona i ma w tej chwili szerokość od 7,00 – 8,00 mb z poszerzeniami przy wjeździe na rondo. Powstały chodniki po lewej stronie o długości 835,57 mb i szerokości od 2m do 4m, a po prawej o długości 818,60 i szerokości od 1,50 m do 6,95 m. Nie zapomnieliśmy o ścieżce rowerowej dwukierunkowej. Ma ona długość 362,99 mb i szerokość 2 m po stronie lewej i 472,87 mb i szerokości 2 m po stronie prawej. Wykonano również 4 skrzyżowania. w tym wykonanie skrzyżowania typu rondo, obejmujące rozbudowę ul. Mechaników i ul. Bpa Nowowiejskiego na odcinku o dł. 169,00 mb, w tym wykonanie w szczególności: jezdni o szer. od 6 m (ul. Bpa Nowowiejskiego) do 7 m (ul. Mechaników), z poszerzeniami na dojeździe do ronda, chodników o szer. od 1,50 m do 2,00 m (chodniki usytuwane bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,00 m) oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2,00 m (w ul. Bpa Nowowiejskiego), wykonano również odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej, oświetlenie oraz elementy stałej organizacji ruchu. Są też zatoki postojowe.

Wartość całkowita zadania to 16 503 578,65 zł.

Środki na realizację rzeczonego zadania:
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 15 985 030, 73zł
Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 460 172, 52 zł 
Wkład własny Powiatu wynosi 58 375, 40 zł (w tym udział własny Miasta Mława 27 281, 40 zł).

  • _1199747
  • _1199753
  • _1199763
  • _1199790
  • _1199816
  • _1199818
  • _1199820

Banery