Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko i w m. Kulany – ETAP I

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2307W Mława – Grzybowo – Wieczfnia Kościelna – Pepłówek wraz z przebudową mostu w m. Chmielewko i w m. Kulany – ETAP I

W ramach I ETAPU inwestycji  wykonano rozbudowę odcinka drogi od Uniszek Cegielni do Wieczfni Kościelnej o długości 10 km polegającej na wykonaniu poszerzenia jezdni i wzmocnienia konstrukcji istniejącej nawierzchni, wykonaniu zjazdów, poboczy, uzupełnienia oznakowania pionowego i poziomego oraz przebudowę mostu w miejscowości Chmielewko z jednoczesnym wybudowaniem chodników w miejscowościach Windyki, Grzybowo i Pogorzel o łącznej długości ponad 1200 m. Całkowity koszt inwestycji po przetargu wyniósł ponad 6 400 000,00 zł.

Powiat mławski uzyskał na tę inwestycję dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa kwotę w wysokości 3 176 315,00 zł., oraz pomoc finansową z Gminy Wieczfnia Kościelna w wysokości 600 000.00 zł.

Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Mławskiego.

  • autor: Piotr Witkowski , data: 2015-02-26
  • -
  • -

Banery