Przebudowa ulicy Raciążskiej w miejscowości Radzanów

Roboty w ramach przebudowy polegały na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na grubości 3 cm, regulacji wysokościowej studni kanalizacji sanitarnej, wpustów deszczowych oraz zaworów sieci wodociągowej. Następnie została ułożona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego oraz zostało wykonane oznakowanie poziome.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski. Dnia 7.09.2017 r. podpisano umowę. Termin zakończenia inwestycji określono na dzień 22.09.2017 r. Dnia 6 października 2017 r. dokonano odbioru inwestycji. Dnia 25.10.2017 r. dokonano płatności wykonawcy za wykonane zadanie w kwocie 333 359,52 zł.

Koszt przedmiotowej inwestycji wyniósł 333 359,52 zł z czego 233 359,52 zł to wkład własny Powiatu Mławskiego a 100 000,00 zł to udział Gminy Radzanów.

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2018-02-01
  • Przebudowana ulica Raciążska w miejscowości Radzanów
  • Przebudowana ulica Raciążska w miejscowości Radzanów
  • Przebudowana ulica Raciążska w miejscowości Radzanów

Banery