Rządowy Fundusz Polski Ład

 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
  • autor: Tomasz Bielski

W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W końcu lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą a już trwają prace przy budowie Sali gimnastycznej przy „Ekonomiku”.

W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

Cała inwestycja zaś ma być wykonana w 2 etapach. W chwili obecnej trwają prace w zakresie stanu surowego. Wykonywane są elementy konstrukcyjne, połozono ławy fundamentowe oraz stopy fundamentowe. Pną się do góry słupy konstrukcyjne.

W pierwszym etapie, czyli jeszcze w tym roku zaplanowane jest wykonanie jeszcze ścian nośnych i stropodachu. Na realizację tego wykonawca ma czas do 4 listopada 2022 roku.

Przypomnijmy na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. Z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu natomiast wynosi 1 488 848,21 zł.

Koszt inwestycji to 11 680 105, 94 zł.

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-09-13
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej...
 • autor: Tomasz Bielski
 • Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski

Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W końcu lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą a już trwają prace przy budowie Sali gimnastycznej przy „Ekonomiku”.

Firma REVbud Spółka Akcyjna z Torunia wykona inwestycję w 2 etapach. W chwili obecnej trwają  roboty ziemne. Zostały  wykopane  wykopy pod fundamenty i przygotowane formy pod wylanie ław.  W pierwszym etapie, czyli jeszcze w tym roku zaplanowane jest wykonanie fundamentów, ścian nośnych i stropodachu. Na realizację tego wykonawca ma czas do 4 listopada 2022 roku.

Przypomnijmy na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. Z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu natomiast wynosi 1 391 924,71 zł.

Koszt inwestycji to 11 583 181, 94 zł.

 • autor: Tomasz Bielski
 • Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana
  • autor: Krystyna Zając w-ce Starosta Mławski

Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana!!

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W środę 27 lipca podpisaliśmy umowę na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie. Firma REVbud Spółka Akcyjna z Torunia wykona zadanie za nieco ponad 11,5 mln zł.

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” wspomniana wyżej firma zrealizuje w dwu etapach. Pierwszy przewiduje m.in. roboty przygotowawcze, położenie podkładów na gruncie, wykonanie fundamentów, ścian nośnych i stropodachu. Na realizację tego wykonawca ma czas do 4 listopada 2022 roku. Natomiast etap II został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje wykonanie dachu wraz z konstrukcją, stolarkę, posadzki i podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne. Prace te mają być ukończone 30 maja 2023. Część druga natomiast przewiduje m.in. położenie tynków i okładzin zewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej także zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej poza tym wewnątrz instalacji wody zimnej i ciepłej, wewnętrznej, jak również instalacji kanalizacyjnej i ogrzewania i technologii kotłowni, instalacji gazowej, wentylacji. Montaż stojaków na rowery i zagospodarowanie terenu. Inwestycja ma być ukończona 30 października 2023 roku.

Na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. Z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu natomiast wynosi 1 391 924,71 zł.

Koszt inwestycji to 11 583 181, 94 zł.

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-08-02
 • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana
 • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana
 • Umowa na budowę hali sportowej przy „Ekonomiku” podpisana
 • Droga
  • autor: Larisa Koshkina z Pixabay

Mamy prawie 6 mln zł dofinansowania na rozbudowę drogi Żurominek-Stupsk

W ramach Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymaliśmy prawie 6 mln zł na rozbudowę drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk. Przewidywany koszt inwestycji to 6 mln zł.

Wspomniane zadanie polegać będzie na rozbudowie drogi na odcinku od km 1+939 do km 3+860 w Gminie Stupsk. Początek odcinka planowanego do rozbudowy to koniec zjazdu z węzła drogowego „Żurominek” na drodze krajowej S7, a koniec to wyjazd z obszaru zabudowanego miejscowości Dunaj. W ramach inwestycji planuje się podniesienie parametrów technicznych drogi do klasy Z poprzez jej poszerzenie do 6,0 m na odcinkach szlakowych i do 7,0 m na odcinku zabudowanym, wzmocnienie jej konstrukcji i wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki SMA. Zaplanowane jest na odcinku od km 1+939 do km 2+337 pozostawienie przekroju szlakowego, poszerzenie jezdni do 6,0 m, wykonanie obustronnych poboczy szerokości po 1,00 m oraz obustronnych rowów drogowych z przepustami rurowymi pod zjazdami. Natomiast na odcinku od 2+337 do km 2+945 droga ma być poszerzona do 7,0 m, wykonany lewostronny chodnik o szerokości 2,0 m i prawostronne pobocza o szerokości 1,0 m oraz prawostronnego rowu drogowego. Dalej na odcinku 2+945 do km 3+576 planuje się przekrój uliczny, poszerzenie jezdni do 7,0 m, wykonanie obustronnych chodników szerokości 2,0 m oraz kanalizacji deszczowej do odwodnienia tego odcinka. Na dalszej części drogi tj od km 3+576 do km 3+860 zaplanowano przekrój półuliczny, poszerzenie jezdni do 7,0 m, lewostronny chodnik szerokości 2,0 m, prawostronne pobocze szerokości 1,0 m, prawostronny rów drogowy. Poza tym mają powstać dwie zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi, a na wlocie do miejscowości Dunaj w celu spowolnienia i uspokojenia ruchu wyspa środkowa.

Rozbudowa tej drogi pozwoli na bezpośrednie połączenie z węzłem Żurominek   nowo wybudowanej trasy S7, co podniesie spójność i przejezdność systemu drogowego. Realizacja zadania wpłynie na rozwój mobilności zawodowej mieszkańców.

Pieniądze na wspomniane zadanie pochodzić będzie w znacznej części tj. 5 880 000 zł z  Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych powiatu w kwocie 120 000 zł.

Wartość zadania 6 000 000 zł

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-07-20
 • Dostaliśmy ponad 14, 2 mln zł na drogę w Liberadzu i most...
  • autor: fot. Nasza Mława/Iwona Łazowa zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości portalu Nasza Mława.

Dostaliśmy ponad 14, 2 mln zł na drogę w Liberadzu i most w Dozinach