Rządowy Fundusz Polski Ład

 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski

Rozpoczął się II etap robót

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

Prace nad budową Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie postępują. W tej chwili mamy początek robót związanych z II etapem

W chwili obecnej rozpoczął się II etap robót przy budowie sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

Aktualnie trwają prace obejmujące pierwszą część  II etapu inwestycji, czyli wykonanie dachu wraz z konstrukcją, stolarkę, posadzki i podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne. Prace te mają być ukończone 30 maja 2023. Do chwili obecnej wykonana została więźba dachowa drewniana, rozpoczęto prace związane z położeniem dachu  nad salą gimnastyczną. Prowadzone są też prace dekarskie , została również rozłożona wełna, docieplenie i aktualnie wykonywane jest pokrycie z papy.  Poza tym, rozpoczęte też zostały działania dotyczące wykonania wentylacji na pomieszczeniach socjalnych i technicznych, min. w trakcie są  rozprowadzane rury wentylacyjne. Wykonano także szereg robót  związanych  z instalacją, min. instalacja deszczowa zewnętrzna oraz  instalacja sanitarna zewnętrzna. W tym tygodniu jeszcze będzie realizowane podłączenie przyłącza gazowego od budynku szkoły do kotłowni. Rozpoczną się też prace związane z instalacją elektryczną wewnętrzną.

Natomiast część druga przewiduje m.in. położenie tynków i okładzin zewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej , jak również zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej , a ponadto wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, instalacji kanalizacyjnej i grzewczej . Dodatkowo, zamontowane zostaną stojaki na rowery i zagospodarowany terenu. Inwestycja ma być ukończona 30 października 2023 roku.

 Na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).  Otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto, dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu  wyniósł1 513 419,80 zł.

 Całkowity koszt inwestycji to 11 704 677, 53 zł.

 

 

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Rozpoczął się II etap robót
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2023-01-19
 • Odebraliśmy I etap budowy Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski

Odebraliśmy I etap budowy Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku”

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

W poniedziałek 7 listopada dokonaliśmy odbioru I etapu budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

W ramach tego etapu wykonane zostały fundamenty, ściany nośne i stropodach. Natomiast etap II przypomnijmy został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje wykonanie dachu wraz z konstrukcją, stolarkę, posadzki i podłogi, tynki i okładziny wewnętrzne. Prace te mają być ukończone 30 maja 2023. Część druga natomiast przewiduje m.in. położenie tynków i okładzin zewnętrznych, montaż instalacji elektrycznej także zewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej poza tym wewnątrz instalacji wody zimnej i ciepłej, wewnętrznej, jak również instalacji kanalizacyjnej i ogrzewania i technologii kotłowni, instalacji gazowej, wentylacji. Montaż stojaków na rowery i zagospodarowanie terenu. Inwestycja ma być ukończona 30 października 2023 roku.

Na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. Z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu natomiast wynosi 1 391 924,71 zł.

Koszt inwestycji to 11 583 181, 94 zł.

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-11-10
 • Odebraliśmy I etap budowy Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Odebraliśmy I etap budowy Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Odebraliśmy I etap budowy Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski
 • Dostaliśmy 24,5 mln na ul. Nową w Mławie
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-14

Dostaliśmy 24,5 mln na ul. Nową w Mławie

Znaleźliśmy się pośród 52 wnioskodawców w kraju, którzy otrzymali bezzwrotne dofinansowanie dla samorządów na rozwój stref przemysłowych z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Pieniądze w wysokości 24,5 mln będą przeznaczone na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej.

Droga powiatowa nr 2375W stanowi bezpośredni dojazd i połączenie z planowanymi do zagospodarowania terenami inwestycyjnymi Dzielnicy Przemysłowej w Mieście Mława Realizacja inwestycji poprawi warunki obsługi i rozwoju planowanych spójnych funkcjonalnie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Przemysłowej. Roboty przy rozbudowie tego odcinka będą polegały na wykonaniu robót rozbiórkowych, ziemnych, wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji jezdni na szer.7 m i dł. 844,50 m, wykonaniu zjazdów indywidualnych i publicznych, chodników usytuowanych przy jezdni na długości strona lewa 58 m, strona prawa 47,50 m oraz chodników odsuniętych od jezdni długości strona lewa 786,50 m, strona prawa 797,00 m, ścieżki rowerowej dwukierunkowej o długości 844,50 m, oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia, parkingów, zatok autobusowych oraz usunięcia kolizji w branży sieci kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, gazowej, wodociągowej i telekomunikacyjnej. Na skrzyżowaniu ul. Nowej z ul. Mechaników i Abp A. Nowowiejskiego zaprojektowano rondo co zwiększy bezpieczeństwo, gdyż jest duża liczba pojazdów przejeżdżających w kierunku dzielnicy przemysłowej i odwrotnie. Na wlotach zaprojektowano wysepki (azyle) umożliwiające bezpieczne przejście dla pieszych. Nośność drogi po rozbudowie wyniesie 115 kN.

Dzięki przebudowie drogi umożliwiony zostanie mieszkańcom powiatu mławskiego i ościennych powiatów dostęp do dzielnicy przemysłowej, co ułatwi jej zagospodarowanie i zapewni warunki do jej rozwoju.


Przewidywana wartość Inwestycji 25.000.000,00 zł. Wkład własny powiatu to 500.000,00 zł. A dofinansowanie w kwocie 24 500 000,00 zł otrzymaliśmy w ramach piątej edycji Rządowego Program Inwestycji Strategicznych Polski  Ład skierowanych do samorządów na rozwój stref przemysłowych

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-14
 • Dostaliśmy 24,5 mln na ul. Nową w Mławie
 • Dostaliśmy 24,5 mln na ul. Nową w Mławie
 • -
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
  • autor: Tomasz Bielski

W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”  współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

W końcu lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą a już trwają prace przy budowie Sali gimnastycznej przy „Ekonomiku”.

W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie.

Cała inwestycja zaś ma być wykonana w 2 etapach. W chwili obecnej trwają prace w zakresie stanu surowego. Wykonywane są elementy konstrukcyjne, połozono ławy fundamentowe oraz stopy fundamentowe. Pną się do góry słupy konstrukcyjne.

W pierwszym etapie, czyli jeszcze w tym roku zaplanowane jest wykonanie jeszcze ścian nośnych i stropodachu. Na realizację tego wykonawca ma czas do 4 listopada 2022 roku.

Przypomnijmy na budowę sali udało się nam pozyskać w sumie 10 191 257,73 zł. Z czego 3 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF),  otrzymaliśmy również promesę na 5 mln zł w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto dostaliśmy dotacje z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości  2 191 257.73 zł. Wkład własny powiatu natomiast wynosi 1 488 848,21 zł.

Koszt inwestycji to 11 680 105, 94 zł.

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-09-13
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • W górę pną się elementy konstrukcyjne Sali Gimnastycznej przy „Ekonomiku” w Mławie.
 • autor: Tomasz Bielski
 • Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”
  • autor: Tomasz Bielski

Ruszyły prace przy sali gimnastycznej w „Ekonomiku”