Rządowy Fundusz Polski Ład

Zadanie inwestycyjne „Liberadz – Doziny” zakończone

 

Zakończyły się prace związane z inwestycją pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny odcinek od km 24+250,00 do km 26+443,00”. Inwestycja została odebrana 23.11.2023 r. (czwartek).

W ramach inwestycji na odcinku o długości 2200 m zrealizowano poszerzenie drogi do 7 m, wzmocniono jej konstrukcję oraz wykonano nową nawierzchnię SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa). W miejscowości Doziny wykonano obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, dwie zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi, parkingi
o podłużnym parkowaniu, przejścia dla pieszych z wyspami oraz wyspy spowalniające ruch na wlotach i wylotach drogi.

Ponadto w obszarze zabudowanym zostało uzupełnione oświetlenie wraz
z oświetleniem przejść dla pieszych. Wykonano również odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym oraz na odcinku szlakowym
w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami. W ramach realizacji zadania został także przebudowany istniejący obiekt mostowy na rzece Sewerynce. Dokonano również wykupu gruntów.

Celem realizacji tego zadania była poprawa bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego (szczególnie dla rowerzystów i pieszych) oraz podniesienie znaczenia dla spójności sieci dróg poprzez poprawę połączeń lokalnych dróg z drogami wyższej kategorii, włącznie
z wybudowaną drogą S7. Przebudowana droga stanowi bowiem połączenie z siedzibami gmin Szreńsk i Radzanów oraz prowadzi ruch w kierunku Bieżunia, Sierpca, Raciąża i Płocka.

Całkowita wartość zadania - 20 646 067, 07 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
14 250 000,00 zł

Wkład Gminy Szreńsk - 1 025 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Mławskiego - 5 371 067, 07 zł

 • autor: Mateusz Przybyszewski
 • PO95E0~1
 • PO052A~1
 • PO2FE4~1
 • POEBB2~1
 • PO9C97~1
 • PO974F~1
 • PO7330~1
 • POB0EE~1
 • PO5AC8~1
 • POC34E~1
 • PO57DA~1
 • PODFC9~1
 • POD422~1
 • POC5E8~1
 • PO1276~1
 • PO12A8~1
 • POF80F~1
 • PO3B00~1
 • POPRAW~1
 • POPRAW~2
 • POPRAW~3
 • POPRAW~4
 • PO7C79~1
 • PO9E2E~1

Kolejne dotacje dla Powiatu Mławskiego

Powiat Mławski pozyskał dofinansowania na realizację nowych zadań inwestycyjnych w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat Mławski złożył trzy wnioski. Na wszystkie otrzymał dofinansowania.
 Wyżej wspomniane zadania inwestycyjne to:

 

Przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem. Kwota dofinansowania wynosi 2 975 000,00 zł

 


Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie. Kwota dofinansowania wynosi 900 000,00 zł

 


Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo. Kwota dofinansowania wynosi 5 225 000,00 zł

 

 • autor: Mateusz Przybyszewski

Odbiór sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie

Dnia 25 września (poniedziałek) dokonano odbioru budynku sali gimnastycznej przy ZS nr 4
w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a.

Nowy budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym od strony południowej został połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Kubatura budynku wynosi 11010,86 m2. Powierzchnia użytkowa: 1406, 64 m2. Wysokość budynku - 11,21 m. Szerokość budynku - 33,51 m. Długość budynku - 51,86 m.

W budynku sali gimnastycznej, poza korytarzem, jako przestrzenią komunikacyjną i przedsionkami, znajdują się następujące pomieszczenia: sala sportowa, pomieszczenie trenerów, wc trenerów, magazyn sprzętu sportowego, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, szatnia damska 1, szatnia damska 2, sanitariaty damskie, szatnia męska 1, szatnia męska 2, sanitariaty męskie, wc damski ogólnodostępny, wc męski ogólnodostępny, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, kotłownia. W poziomie sali dla uczniów i sportowców wykonane zostały boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa oraz boiska do siatkówki. Sala sportowa jest oddzielona kurtynami na trzy części, każda część sali posiada osobne boisko do siatkówki. Pozwoli to na prowadzenie gry, treningów, zajęć sportowych większej grupy osób. W sali gimnastycznej w celu ulepszenia jakości zajęć sportowych zastosowane jest nowoczesne wyposażenie posiadające niezbędne atesty producentów oraz znaki bezpieczeństwa. Prawidłowy i optymalny trening koszykówki zapewniają 2 kosze na boisku głównym oraz 6 koszy treningowych. Sala została również wyposażona w elektroniczną tablicę wyników o sterowaniu bezprzewodowym z obsługą podstawowych gier zespołowych.

Należy podkreślić, że sala gimnastyczna została zbudowana dla placówki oświatowej, która wcześniej nie miała dostępu do tego rodzaju infrastruktury. Powstanie tego obiektu w znaczącym stopniu poprawi warunki w jakich wykonywane są zajęcia lekcyjne oraz zwiększy atrakcyjność szkoły.

Źródła dofinansowania to: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 5 000 000,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwo Sportu i Turystyki - 3 000 000,00 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego - 2 191 257,73 zł, Środki własne Powiatu Mławskiego
- 1 734 724,83 zł. Razem: 11 925 982,56 zł.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

 

Zadanie pn. ,,Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego.

 

 • autor: Mateusz Przybyszewski
 • P1111318
 • P1111311
 • P1133006
 • P1133011
 • P1133014
 • P1133016
 • autor: Mateusz Przybyszewski

Aktualizacja prac postępujących w ramach inwestycji Liberadz –Doziny

wDILgR5GUXOJgAAAABJRU5ErkJggg==B4teRSWppnv1AAAAAElFTkSuQmCC

Zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny zostało dofinansowane w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny odcinek od km 24+250,00 do km 26+443,00” zostało wykonane stan na (30.06.2023 r.):

Roboty drogowe

1. Roboty konstrukcyjne związane poszerzeniem istniejącej jezdni na długości 480 m

2. Przepust

3. Roboty konstrukcyjne związane z budową nową nawierzchni na długości 700 m (nowa nawierzchnia bez warstwy ścieralanej)

4. Roboty brukarskie:

- krawężnik 20x30 na długości 700 m po obu stronach jezdni

- obrzeża wraz z nawierzchnia z kostki na chodniku na długości 700 m po stronie prawej

- zatoka autobusowa

 

Roboty sanitarne

- Kolektor główny na długości 1600 m

- przykanaliki na długości 700 m

 

Roboty teletechniczne

- Kanał technologiczny na całej długości

- Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej na długości 700 m

 

Roboty elektryczne

- Przebudowane kolizje sieci NN należące do ENERGA

- Budowa oświetlenia w miejscowości Doziny na 1 500 m bez montażu słupów i opraw oświetleniowych.

Łącznie zaawansowanie prac to ponad 50%.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest na październik 2023 roku.

Wkład własny Powiatu wynosi 6 109 298. 50 zł w tym pomoc finansowa Gminy Szreńsk w kwocie 1 050 000,00 zł.

Tytuł zadania:  „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”

Całkowita wartość zadania: 20 359 298, 50 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych14 250 000,00 zł

 • DJI_0695
 • DJI_0696
 • DJI_0697
 • DJI_0698
 • DJI_0699
 • DJI_0700

Nagranie z realizacji inwestycji

Inwestycja na ul. Nowej na półmetku

4nv7oS59RYFIlokiYYzTWA5gvemp772Fe4+JVAHHPOYbKpv8P6liOXFkzRWoAAAAASUVORK5CYII=

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej zostało dofinansowane w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Aktualizacja postępów prac przy rozbudowie ul. Nowej w Mławie (29.06.2023 r.)Dnia 26.06.2023 r. Powiatowy Zarząd Dróg dokonał częściowego odbioru realizacji zadania na ul. Nowej. Udało się wykonać 25 m długości chodników po stronie lewej. Chodników  odsuniętych od jezdni wykonano 557 m po stronie lewej i po stronie prawej 461 m. Wykonano dwukierunkową ścieżkę rowerową na długości 622 m, dwie zatoki postojowe o łącznej długości 140 m, 24 zjazdy indywidualnych oraz 3 publiczne.

Zaawansowanie robót wynosi: (aktualny stan):

 1. Branża gazowa – 100% wykonano roboty związane z przebudową sieci gazociągowej- pozostało podłączenie przez PSG do istniejącej sieci (w najbliższych dniach).

 2. Kanalizacja deszczowa - 80%.

 3. Sieć teletechniczna – 90%.

 4. kanalizacja sanitarna – 20%.

 5. Sieć elektryczna – 65 %.

 6. Sieć wodociągowa – 75 %.

W lipcu roboty branżowe będą w głównej mierze skoncentrowane w zakresie ronda (ulic Mechaników i Nowowiejskiego), roboty brukarskie natomiast na odcinku od ronda do ul. Instalatorów oraz wykonanie chodników na odcinku od ul. Napoleońskiej do ronda (zabrukowanie dziur pozostawionych wcześniej na roboty branżowe głównie na wykonanie przyłączy do nowo wybudowanego wodociągu).Planowany termin zakończenia prac do końca grudnia 2023 r.

Środki na realizację rzeczonego zadania

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 15 798 213, 36 zł

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 460 172, 52 zł

Wkład własny Powiatu wynosi 54 562, 80 zł (w tym udział własny Miasta Mława 27 281, 40 zł).

Wartość całkowita zadania stanowi kwotę: 16 312 948.68 zł

 • autor: Piotr Witkowski