Rządowy Fundusz Polski Ład

Odebraliśmy inwestycję przy rozbudowie ul. Nowej w Mławie.

H7gb+gUPg49AAAAAAElFTkSuQmCC

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

B4teRSWppnv1AAAAAElFTkSuQmCC

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej zostało dofinansowane w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji StrategicznychWe wtorek 9 stycznia odebraliśmy inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375 – ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej”. Koszt realizacji zadania to ponad 16,5 mln zł.

Rozbudowywany odcinek znajduje się w całości na terenie Miasta Mława. Długość odcinka wynosi 844,50 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z ul. Napoleońską, która stanowi drogę powiatową 2374W a koniec to skrzyżowanie z ulicami Instalatorów i Działdowską. Cała droga została poszerzona i ma w tej chwili szerokość od 7,00 – 8,00 mb z poszerzeniami przy wjeździe na rondo. Powstały chodniki po lewej stronie o długości 835,57 mb i szerokości od 2m do 4m, a po prawej o długości 818,60 i szerokości od 1,50 m do 6,95 m. Nie zapomnieliśmy o ścieżce rowerowej dwukierunkowej. Ma ona długość 362,99 mb i szerokość 2 m po stronie lewej i 472,87 mb i szerokości 2 m po stronie prawej. Wykonano również 4 skrzyżowania. w tym wykonanie skrzyżowania typu rondo, obejmujące rozbudowę ul. Mechaników i ul. Bpa Nowowiejskiego na odcinku o dł. 169,00 mb, w tym wykonanie w szczególności: jezdni o szer. od 6 m (ul. Bpa Nowowiejskiego) do 7 m (ul. Mechaników), z poszerzeniami na dojeździe do ronda, chodników o szer. od 1,50 m do 2,00 m (chodniki usytuwane bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,00 m) oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej o szer. 2,00 m (w ul. Bpa Nowowiejskiego), wykonano również odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej, oświetlenie oraz elementy stałej organizacji ruchu. Są też zatoki postojowe.

Wartość całkowita zadania to 16 503 578,65 zł.

Środki na realizację rzeczonego zadania:
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 15 985 030, 73zł
Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - 460 172, 52 zł 
Wkład własny Powiatu wynosi 58 375, 40 zł (w tym udział własny Miasta Mława 27 281, 40 zł).

 • _1199747
 • _1199753
 • _1199763
 • _1199790
 • _1199816
 • _1199818
 • _1199820

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek – Stupsk”. W ubiegły piątek (01.12.2023 r.) dokonano odbioru inwestycji.

 

W ramach realizacji zadania rozbudowano odcinek drogi o długości 1921 m – od końca zjazdu z węzła drogowego „Żurominek” na drodze krajowej S7 do wyjazdu z obszaru zabudowanego miejscowości Dunaj. Poszerzono również drogę do 6,0 m na odcinkach szlakowych i do 7,0 m na odcinku zabudowanym. Wzmocniono także konstrukcję drogi i wykonano nową nawierzchnię z mieszanki SMA.

Ponadto zbudowano chodniki, w tym 892 m chodnik jednostronny po lewej stronie i 631 m chodnik obustronny, dwie zatoki autobusowe z wiatami przystankowym. W celu zwiększenia bezpieczeństwa drogowego zbudowano także wyspę środkową na wjeździe do miejscowości Dunaj. Wykonano również kanalizację deszczową.

Realizacja tego zadania była bardzo istotna i znacząco usprawni ona drogowe połączenia. Rozbudowa powyższej drogi pozwoliła przede wszystkim na bezpośrednie połączenie drogi ekspresowej S7 z węzłem „Żurominek”, co usprawniło komunikację. Ponadto dzięki tej inwestycji poprawiły się warunki organizacji dowozu dzieci i młodzieży do szkół.

Całkowita wartość inwestycji: 10 929 465,14 zł

Źródłem finansowania zadania są:

Dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład: 5 880 000,00 zł

Pomoc Gminy Stupsk – 750 000,00 zł;

Środki własne powiatu – 4 299 465,14 zł

 • autor: Mateusz Przybyszewski, data: 2023-12-06
 • Żurominek - Stupsk (5)
 • Żurominek - Stupsk (6)
 • Żurominek - Stupsk (7)
 • Żurominek - Stupsk (8)
 • Żurominek - Stupsk (9)
 • Żurominek - Stupsk (10)
 • Żurominek - Stupsk (1)
 • Żurominek - Stupsk (2)
 • Żurominek - Stupsk (3)
 • Żurominek - Stupsk (4)
 • data: 2023-12-06

Zadanie inwestycyjne „Liberadz – Doziny” zakończone

 

Zakończyły się prace związane z inwestycją pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny odcinek od km 24+250,00 do km 26+443,00”. Inwestycja została odebrana 23.11.2023 r. (czwartek).

W ramach inwestycji na odcinku o długości 2200 m zrealizowano poszerzenie drogi do 7 m, wzmocniono jej konstrukcję oraz wykonano nową nawierzchnię SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa). W miejscowości Doziny wykonano obustronne chodniki oddzielone od jezdni pasem zieleni, dwie zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi, parkingi
o podłużnym parkowaniu, przejścia dla pieszych z wyspami oraz wyspy spowalniające ruch na wlotach i wylotach drogi.

Ponadto w obszarze zabudowanym zostało uzupełnione oświetlenie wraz
z oświetleniem przejść dla pieszych. Wykonano również odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej na odcinku zabudowanym oraz na odcinku szlakowym
w postaci rowów drogowych z przepustami pod zjazdami. W ramach realizacji zadania został także przebudowany istniejący obiekt mostowy na rzece Sewerynce. Dokonano również wykupu gruntów.

Celem realizacji tego zadania była poprawa bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego (szczególnie dla rowerzystów i pieszych) oraz podniesienie znaczenia dla spójności sieci dróg poprzez poprawę połączeń lokalnych dróg z drogami wyższej kategorii, włącznie
z wybudowaną drogą S7. Przebudowana droga stanowi bowiem połączenie z siedzibami gmin Szreńsk i Radzanów oraz prowadzi ruch w kierunku Bieżunia, Sierpca, Raciąża i Płocka.

Całkowita wartość zadania - 20 646 067, 07 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych
14 250 000,00 zł

Wkład Gminy Szreńsk - 1 025 000,00 zł

Wkład własny Powiatu Mławskiego - 5 371 067, 07 zł

 • autor: Mateusz Przybyszewski
 • PO95E0~1
 • PO052A~1
 • PO2FE4~1
 • POEBB2~1
 • PO9C97~1
 • PO974F~1
 • PO7330~1
 • POB0EE~1
 • PO5AC8~1
 • POC34E~1
 • PO57DA~1
 • PODFC9~1
 • POD422~1
 • POC5E8~1
 • PO1276~1
 • PO12A8~1
 • POF80F~1
 • PO3B00~1
 • POPRAW~1
 • POPRAW~2
 • POPRAW~3
 • POPRAW~4
 • PO7C79~1
 • PO9E2E~1

Kolejne dotacje dla Powiatu Mławskiego

Powiat Mławski pozyskał dofinansowania na realizację nowych zadań inwestycyjnych w ramach VIII edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych. Powiat Mławski złożył trzy wnioski. Na wszystkie otrzymał dofinansowania.
 Wyżej wspomniane zadania inwestycyjne to:

 

Przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem. Kwota dofinansowania wynosi 2 975 000,00 zł

 


Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie. Kwota dofinansowania wynosi 900 000,00 zł

 


Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo. Kwota dofinansowania wynosi 5 225 000,00 zł

 

 • autor: Mateusz Przybyszewski

Odbiór sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie

Dnia 25 września (poniedziałek) dokonano odbioru budynku sali gimnastycznej przy ZS nr 4
w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a.

Nowy budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym od strony południowej został połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Kubatura budynku wynosi 11010,86 m2. Powierzchnia użytkowa: 1406, 64 m2. Wysokość budynku - 11,21 m. Szerokość budynku - 33,51 m. Długość budynku - 51,86 m.

W budynku sali gimnastycznej, poza korytarzem, jako przestrzenią komunikacyjną i przedsionkami, znajdują się następujące pomieszczenia: sala sportowa, pomieszczenie trenerów, wc trenerów, magazyn sprzętu sportowego, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, szatnia damska 1, szatnia damska 2, sanitariaty damskie, szatnia męska 1, szatnia męska 2, sanitariaty męskie, wc damski ogólnodostępny, wc męski ogólnodostępny, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, kotłownia. W poziomie sali dla uczniów i sportowców wykonane zostały boiska do piłki ręcznej, koszykówki, tenisa oraz boiska do siatkówki. Sala sportowa jest oddzielona kurtynami na trzy części, każda część sali posiada osobne boisko do siatkówki. Pozwoli to na prowadzenie gry, treningów, zajęć sportowych większej grupy osób. W sali gimnastycznej w celu ulepszenia jakości zajęć sportowych zastosowane jest nowoczesne wyposażenie posiadające niezbędne atesty producentów oraz znaki bezpieczeństwa. Prawidłowy i optymalny trening koszykówki zapewniają 2 kosze na boisku głównym oraz 6 koszy treningowych. Sala została również wyposażona w elektroniczną tablicę wyników o sterowaniu bezprzewodowym z obsługą podstawowych gier zespołowych.

Należy podkreślić, że sala gimnastyczna została zbudowana dla placówki oświatowej, która wcześniej nie miała dostępu do tego rodzaju infrastruktury. Powstanie tego obiektu w znaczącym stopniu poprawi warunki w jakich wykonywane są zajęcia lekcyjne oraz zwiększy atrakcyjność szkoły.

Źródła dofinansowania to: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 5 000 000,00 zł, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwo Sportu i Turystyki - 3 000 000,00 zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego - 2 191 257,73 zł, Środki własne Powiatu Mławskiego
- 1 734 724,83 zł. Razem: 11 925 982,56 zł.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych