Ruszyły prace przy inwestycji Radzanów – Drzazga

  • Inwestycja Radzanów - Drzazga

Ruszyły prace przy inwestycji Radzanów – Drzazga

Zadanie pn.„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem na rzece Wkra” zostało dofinansowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prawie od tygodnia trwają prace związane z inwestycją pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem  JNI 01005659 na rzece Wkra”. Firma WAPNOPOL PTH Adam Nowakowski ma zrealizować zadanie za ponad 15,6 mln zł.

Odcinek zaplanowany do przebudowy znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość istniejącego odcinka wynosi 2479,23 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014W w Radzanowie. Zaplanowane jest poszerzenie tego odcinka. Powstaną też chodniki i ścieżki pieszo-rowerowe. Zaprojektowano również skrzyżowanie z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631 W oraz 2338W w formie ronda i nowy most. W celu odwodnienia projektowanej drogi planuje się budowę 3 kolektorów kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych poprzez wyloty do rzeki Wkry. 

W tej chwili dokonano zamknięcia mostu i wprowadzono objazd przez most w Radzanowie. Poza tym rozpoczęto roboty rozbiórkowe i gromadzone są materiały do wykonania prac sanitarnych zadania.  

Wartość całkowita zadania to 15 640 089,39 zł Z czego otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast wkład własny powiatu to 4 494 040,96 zł a udzielona pomoc ze strony Gminy Radzanów wynosi 1 200 000 zł

 

  • autor: T.B, data: 2022-03-30
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga
  • Inwestycja Radzanów - Drzazga

Banery