Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł

 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł

Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł

Zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra zostało zrealizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W piątek 23 grudnia odebraliśmy inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Koszt realizacji zadania to ponad 15,6 mln zł.

Przebudowywany odcinek znajduje się w całości na terenie Gminy Radzanów i przebiega przez miejscowości Radzanów, Zgliczyn Witowy i Drzazga. Długość odcinka wynosi 2479,23 m. Początek prac przyjęto na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3014W w Radzanowie. Cała droga została poszerzona i ma w tej chwili szerokość od 6,50 – 7,00 mb. Powstały chodniki po lewej stronie o długości 482,91 mb i szerokości 2m, a po prawej przy jezdni o długości 217,83 i szerokości od 2 do 4,90 oraz odsunięte od jezdni o długości 371,84 mb i szerokości od 1 do 4,70 m. Utworzono pobocza gruntowe o długości 51,23 mb i szerokości 1 m. Po prawej zaś pobocze utwardzone o długości 47,60 mb i szerokości 0,50, a także gruntowe o długości 1841,96 mb i szerokości 1m. Nie zapomnieliśmy o ścieżce rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego. Ma ona długość 1824 mb i szerokość od 2,55 do 4,55 m. Wykonano również 4 skrzyżowania. Przebudowano skrzyżowanie z DP 3014 W obejmując przebudowę tej drogi na odcinku o długości 61,54 mb wraz z chodnikami. Powstało też rondo na końcowej części odcinka DP 2338 W na zbiegu z drogami powiatowymi  nr 4634W, 4631W i nowy most. Na rondzie będącym skrzyżowaniem 3 dróg powiatowych tj. nr 4634W, 4631W oraz 2338W położono nawierzchnię asfaltową. W celu odwodnienia drogi powstała kanalizacja wraz ze studzienkami oraz rowy. Poza tym zbudowano zbiornik odparowujący, wypusty z przykanalikami odprowadzające wodę do rowów. Są też zatoki postojowe.

Wartość całkowita zadania to 15 640 089,39 zł. Z czego otrzymaliśmy wsparcie w kwocie 9 946 048, 43 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Natomiast wkład własny powiatu to 4 494 040,96 zł, a udzielona pomoc ze strony Gminy Radzanów wynosi 1 200 000 zł

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-12-23
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł
 • Odebraliśmy inwestycję Radzanów - Drzazga za ponad 15, 6 mln zł

Banery