Remont drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo

Pierwsza Inwestycja realizowana przez Powiat Mławski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zakończona!

Powiat Mławski zakończył realizację inwestycji związanej z Remontem drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo-Wiśniewo i w dniu dzisiejszym Powiatowy Zarząd Dróg dokona odbioru końcowego zadania. W ramach realizowanej inwestycji wykonano nową nawierzchnie jezdni o szerokości 5,50 metrów i długości 3521 metrów, obustronne pobocza na odcinku o długości 2791 metrów wraz z odwodnieniem poprzez odnowienie rowów drogowych  oraz uzupełniono oznakowanie. Wykonawcą zadania była firma STRABAG.

Powiat Mławski na realizację zadania uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 980 849,00 złotych i pomoc finansową z Gminy Wiśniewo w kwocie 247 606,00 złotych. Łącznie inwestycja wyniosła 2 476 061,89 złotych.

W zakresie infrastruktury drogowej realizacja inwestycji znacznie poprawi jakość dróg powiatowych w naszym powiecie, szczególnie w zakresie przepustowości i płynności ruchu pojazdów. Droga została dostosowana w pełni do istniejących w tym zakresie potrzeb oraz standardów co wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa na drodze. Znacznie ułatwi i przyśpieszy interwencje właściwych służb w przypadku wystąpienia zagrożeń życia i mienia.

Na uwagę zasługuje fakt, że mimo trwającej pandemii COVID-19  inwestycja została zakończona znacznie przed terminem. Zgodnie z zapisami umowy wykonanie wszystkich prac przy tej drodze zaplanowane było na koniec lipca 2020 roku.

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2020-04-15
  • Droga Podkrajewo-Wiśniewo
  • Droga Podkrajewo-Wiśniewo
  • Droga Podkrajewo-Wiśniewo
  • Droga Podkrajewo-Wiśniewo
  • Droga Podkrajewo-Wiśniewo

Banery