Przebudowa drogi powiatowej nr 2355W Radzanów – Strzegowo od km 14+208 do km 15+199 w miejscowości Strzegowo

Dnia 24.08.2016 r. Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/122/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2352W Strzegowo – Niedzbórz – Czeruchy od km 0+000 do km 0+955 w miejscowości Strzegowo”, oraz zagwarantowania środków na realizację inwestycji w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa.

Wartość inwestycji 510 000,00 zł, w tym:

- środki własne 255 000,00 zł

 - środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 255 000,00 zł.

 

Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie przyjęto Uchwałą  Nr XXI/141/2016 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2016 przyjęto zmianę planu finansowego dla powyższego zadania:

 

Wartość inwestycji 431 215,00 zł, w tym:

- środki własne 215 608, 00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 215 607, 00 zł.

 

Dnia 25.10 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą Strabag Sp zo.o na kwotę 356 185,07 zł termin wykonania 21.11.2016 r., a dnia 25.11.2016 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 75 029,93 zł termin wykonania 16.12.2016 r.

Łączny koszt zadania 431 215,00 zł w tym 215 607, 00 zł subwencji budżetu państwa

  • -
  • -
  • -

Banery