CYFROWY POWIAT

  • Logotyp Cyfrowy Powiat

Prorgam Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Powiat Mławski dnia 14.10.2022 r zawarł umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego Działa Centrum Projekt Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Nazwa projektu

Grant Cyfrowy Powiat

Cel projektu:

Celem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Mławie do zapobiegania i reagowania na incydenty.

W ramach realizacji grantu planujemy zakup 1 nowego serwera, 1 macierzy dyskowej wraz z dyskami, 3 urządzeń UTM, 1 szafy rack, 23 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem oraz 1 system do organizacji i zarządzania rekrutacją w oświatowych podległych i nadzorowanych jednostkach przez Powiat.

 

Beneficjent

Powiat Mławski

Wartość grantu

216 807,00 PLN

Wartość dofinansowania w ramach grantu

216 807,00 PLN - dotacja - Skarb Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Procent dofinansowania

100% - dotacja - Skarb Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa (bez wkładu JST)

Projekt realizowany w ramach programu:

Konkurs Grantowy Cyfrowy Powiat w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowy-powiat)

Projekt będzie realizowany od dnia 14.10.2022 r, czyli od dnia wejścia w życie Umowy o powierzenie grantu, ale nie dłużej niż do dnia 31.10.2023 r.

 

 

 

  • PLAKAT
    • autor: Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Otrzymaliśmy grant w kwocie ponad 216 tys. w ramach programu Cyfrowy Powiat

Powiat Mławski dnia 14.10.2022 r zawarł umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego Działa Centrum Projekt Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Wyokość grantu to ponad 216 tyś zł.

Celem realizacji projektu będzie podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego wyposażenia Starostwa Powiatowego w Mławie do zapobiegania i reagowania na incydenty. W ramach realizacji grantu planujemy zakup nowego serwera, macierzy dyskowej wraz z dyskami, 3 urządzeń UTM, szafy rack, 23 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem oraz system do organizacji i zarządzania rekrutacją w oświatowych podległych i nadzorowanych jednostkach przez Powiat.

Dotychczas używany serwer został zakupiony w 2012 roku, posiada system operacyjny, który nie ma już wsparcia producenta. Zakup nowego serwera zwiększy bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz zwiększy wydajność zainstalowanych usług. Backup tworzony jest jedynie z najważniejszych elementów infrastruktury, zakup macierzy dyskowej pozwoli na rozszerzenie tworzenia kopii zapasowych o dane znajdujące się na komputerach końcowych użytkowników.
Wymiana urządzeń na styku sieci wewnętrznej i sieci Internet na nowoczesne systemy UTM wraz z integracją z systemami IDS/IPS pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa przesyłanych danych. Około 20% komputerów posiada system operacyjny nie wspierany przez producenta, przez co użytkownicy narażeni są na znane już zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Zakup nowych komputerów ujednolici środowisko sieciowe, w którym przetwarzane są dane. System do zarządzania rekrutacją będzie narzędziem służącym do organizacji i zarządzania rekrutacją a jego wprowadzenie zapewni sprawny przebieg procesu rekrutacji. System pozwoli na zdalną rekrutację dzięki czemu rodzice i uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego sprawdzenia on-line statusu kandydata w procesie naboru. Dzięki wprowadzeniu systemu organ prowadzący szkoły będzie posiadał aktualne informacje o wolnych miejscach w szkołach oraz ilości kandydatów a także będzie miał możliwość bezpośredniego nadzoru nad prowadzoną rekrutacją. System pozwala w bardzo szybki i prosty sposób przekazać niezbędne informacje do rodziców i uczniów. Wdrożenie systemu będzie stanowiło realizację dostępu mieszkańców powiatu do e-usługi oraz zdalną komunikację z rodzicem/uczniem. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie cyfryzacji urzędu oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wartość zadania to 216 807,00 zł a otrzymany grant na jego realizację pokrywa w 100 procentach jego koszty.

  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-20

Banery