Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – Mława od km 14+975 do km 15+805 w miejscowości Szreńsk

Dnia 24.08.2016 r. Rada Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr XIX/119/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4640W Bieżuń – Szreńsk – Mława od km 14+975 do km 15+805 w miejscowości Szreńsk”, oraz zagwarantowania środków na realizację inwestycji w ramach rezerwy subwencji budżetu państwa.

Wartość inwestycji 380 000,00 zł, w tym:

- środki własne 190 000,00 zł

- środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 190 000,00 zł.

Dnia 25.10 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki na kwotę 286 143,39 zł termin wykonania 21.11.2016 r., a dnia 25.11.2016 r. zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 93 856,61 zł termin wykonania 16.12.2016 r.

Łączny koszt zadania 380 000,00 zł w tym 190 000, 00 zł subwencji budżetu państwa

  • -
  • -
  • -

Banery