Aktualności archiwalne 2022

 • Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
  • autor: Tomasz Bielski

Dołożyliśmy Strażakom 300 tyś do samochodu ratowniczo- gaśniczego

W maju na mocy porozumienia przekazaliśmy 300 tyś zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Strażacy sfinalizowali zakup za ponad 1,2 mln zł.

Przekazane przez nas środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe środki, które nasi strażacy pozyskali na zakup tego pojazdu pochodzą z Gminy Szydłowo w wysokości 20 tyś zł, od Miasta Mławy 80 tyś zł a resztę pieniędzy tj. 844 760 zł  pochodzi z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Nabyty prze straż pojazd ratowniczo-gaśniczy wyposażony jest m.in. w zbiornik wody o pojemności 5000 dm3, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 10 proc. pojemności zbiornika wody. Poza tym posiada autopompę pożarniczą dwuzakresową – A32/8-2,8/40, która pozwala jednocześnie podanie środków gaśniczych przy niskim i wysokim ciśnieniu. Wydajność jej to 3705dm3/min przy ciśnieniu 8 bar, a 40 barach 430dm3/min. Posiada także układ wodno – pianowy. Na dachu samochodu zamontowane jest działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu. Ma teleskopowy maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie, dwa reflektory LED zapewniający oświetlenie dalekosiężne. Na wyposażeniu jest również instalacja zraszającą do ograniczenia stref skażeń, wyciągarka o sile ciągu 80 kN. 

Całkowita wartość samochodu to 1 244 760,00 zł:

 • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-14
 • Samochód ratowniczo-gaśniczy
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-14
 • Samochód ratowniczo-gaśniczy
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-14
 • Samochód ratowniczo-gaśniczy
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-14
 • Samochód ratowniczo-gaśniczy
  • autor: Tomasz Bielski, data: 2022-10-14

Wstecz

Banery