Aktualności archiwalne 2022

 • Rodzina idąca na spacer
  • autor: Mabel Amber z Pixabay

ZOW w Mławie rozpoczął realizację projektu „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję”.

           iWiSUqWZ2Qu4TxhkEgogL7nnntKbZQg0EptqrJ7UKQD2czCTSKdkPZATUBjNhf8FX3x368380BjyfNSCEgB8Ge1IND+LEsG+7muBYJACwKkTCwQBFqZmDk4yP8ApGYPJYZY5Q0AAAAASUVORK5CYII=                                                    8BBtv1lsOK6SkAAAAASUVORK5CYII=                                                RNAAAAAElFTkSuQmCC

                                                                                                 Powiat Mławski

Zespół Ośrodków Wsparcia rozpoczął realizację projektu „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję”, dofinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu realizowane będą m.in. Warsztaty Umiejętności Wychowawczych, które są programem spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi.  Podczas warsztatów poruszone zostaną tematy m.in.: wspieranie rodziców i opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, stawianie granic, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Warsztaty te dają przestrzeń do nauki dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Prowadzący podpowiedzą jak lepiej rozumieć i wspierać dzieci.

Do udziału w Warsztatach Umiejętności Wychowawczych serdecznie zapraszamy mieszkańców powiatu mławskiego oraz żuromińskiego dla których zrealizujemy dwie edycje programu. Zajęcia I edycji rozpoczną się  już 12 maja 2022 r. (czwartek). Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program Warsztatów Umiejętności Wychowawczych obejmuje 8 spotkań, które prowadzą trzy wykwalifikowane realizatorki (mgr Angelika Bąk - psycholog, mgr Małgorzata Manelska - terapeuta, mgr Joanna Zielińska - pedagog). Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu.

Podczas spotkań zostaną poruszone następujące treści:

 • Spotkanie integracyjne, ukazujące cel i zasady
 • Granice jako droga do poznawania siebie i tworzenia zdrowych zasad wychowawczych obowiązujących w środowisku rodzinnym
 • Uczucia i ich rola w kształtowaniu naszego człowieczeństwa i budowaniu własnej tożsamości oraz zdrowych relacji z innymi
 • Formy zdrowego dyscyplinowania dzieci i młodzieży oraz wprowadzanie ich we współtworzenie atmosfery domu i grupy
 • Przyjrzenie się dotychczasowej roli kary w wychowaniu oraz uświadomienie, że to właściwe konsekwencje pełnią rolę wychowawczą
 • Zachęcanie dzieci do samodzielności drogą do budowania ich odwagi
 • Uwalnianie od grania ról i niekorzystnego etykietowania oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci
 • Rola właściwie sformułowanej pochwały i zachęty, budującej i pomocnej w rozwoju

                                                                                                       

 • autor: Agnieszka Zych Zespół Ośrodków Wsparcia, data: 2022-05-11

Wstecz

Banery