Komunikacja z urzędem osób głuchoniemych

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Starostwo Powiatowe w Mławie informuje, że osoby niesłyszące lub słabosłyszące mają zapewnioną pomoc w kontakcie z Urzędem, zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011r.  za pomocą tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi tłumacza on-line nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę. Można skorzystać z niej w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się do siedziby Starostwa Powiatowego w Mławie  przy ulicy Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pok. nr 15 Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  gdzie znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do usługi Pracownik Urzędu połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem Urzędu. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu. Aby połączyć się z tłumaczem on – line, należy kliknąć na ikonkę /link poniżej/  znajdującą się na naszej stronie:

https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=spmlawa

 

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i brak dostępu osób głuchych do usług medycznych od dnia 1 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych zapewnia osobom Głuchym bezpłatne wsparcie tłumaczy języka migowego on-line.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym linku:

 

http://pzg.warszawa.pl/koronawirus/

Banery