Gospodarka

Kolejna edycja konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs, którego celem jest nagradzanie właścicieli przedsiębiorstw prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes, zakorzeniony w lokalnych społecznościach. 

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku skierowany jest do firm, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczne obroty lub suma bilansowa nie przekroczyły 2 mln euro. Zgłaszający się wybierają jedną spośród trzech kategorii:

•     START – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali

działalność po 1 stycznia 2012 roku,

•     PROGRES – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali

działalność między 1 stycznia 2008 a 31 grudnia 2011 roku,

•     SENIOR – dla mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali

działalność przed 1 stycznia 2008 roku.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Konkursu przyzna nagrodę w kategorii specjalnej – MŁODY BIZNES, skierowanej do mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1986 roku.

W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej mikroprzedsiebiorcaroku.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną - 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł.

Formularz zgłoszeniowy na stronie www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl 

Honorowy patronat nad konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83,

00-834 Warszawa,

tel.: (22) 432 80 80

fax: (22) 432 86 20, 432 84 04

 

Wstecz

Banery