Gospodarka

W dniach 12-14 października 2015 odbędzie się V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Nauka - Biznes - Samorząd. RAZEM DLA GOSPODARKI. Miejscem spotkania będzie  Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

 Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw. 

Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy. 

Ubiegłe cztery edycje zgromadziły liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, którzy dyskutowali o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

 Wypełniliśmy niszę, która istniała w Europie. Udowadniamy, że refleksja nad tą problematyką jest potrzebna zarówno w tym kraju, jak i w całej Europie. W Polsce jest 1,7 mln działających firm, w tym 3 800 dużych przedsiębiorstw. Skala problemów: zautonomizowania, zorganizowania się tych firm oraz reprezentowania ich stanowisk przed administracją publiczną i samorządową, Rządem i Parlamentem – to główne wyzwania i zadania jakie stoją przed Kongresem – mówi Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Udział w kongresie jest BEZPŁATNY.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.ekmsp.eu/pl/o-kongresie/cel-czas-miejsce

 Aktualności śledzić można także na fanpage’u Kongresu: www.facebook.com/KongresMSP

Wstecz

Banery