Gospodarka

Jeszcze do 30 października 2015 r., można składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 POPW.

 

W ramach poddziałania możliwości dofinansowania podlegają projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

 

Pełna dokumentacja dla poddziałania 1.3.1 POPW, w tym Regulamin konkursu, znajduje się na stronie internetowej

http://popw.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-1-3-1-popw-w-2015-roku

Wstecz

Banery