Gospodarka

Już wkrótce Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na www.inwestycjawkadry.pl zostanie uruchomiony w nowej odsłonie. Zmianie ulegają m.in. kryteria, jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o wpis do rejestru z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które uczestnicy mogą pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich. 

Podmioty dotychczas zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych mają 60 dni  na zaktualizowanie swoich danych w systemie. Termin ten liczony będzie od dnia wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o planowanych zmianach znajdziesz w zakładce „Aktualności” w serwisie informacyjnym portalu www.inwestycjawkadry.pl.

Kontakt pod numerem infolinii

801 808 108 w godzinach 8.00 - 18.00

lub za pośrednictwem adresu e-mail info@inwestycjawkadry.pl.

Wstecz

Banery