Aktualności

W dniu w dniu 25 listopada 2016 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Reymonta 6. Odbędzie się konferencja  pn . „Dobro dziecka. Razem przeciw przemocy w rodzinie” organizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Konferencja poświęcona jest problemowi przemocy wobec dzieci. Temat spotkania jest wynikiem pracy pracowników Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie, pracy członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a  także rozmów prowadzonych z przedstawicielami służb i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

Coraz częściej w pracach z rodzinami  pojawia się temat przemocy wobec dziecka, w tym zaniedbywania. Zdarza się, że z rodziną pracuje kurator, asystent rodziny, pracownik socjalny, psycholog, pedagog a sytuacja w rodzinie nie poprawia się. Co robić w takiej sytuacji? Jak pomóc dziecku? Prelegentem na konferencji będzie: Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, specjalistka ds. ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Konferencja skierowana jest do osób pracujących z dzieckiem i rodziną (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów, pedagogów, członków zespołów interdyscyplinarnych, policjantów i  jest organizowana w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.

  • autor: Joanna Tańska

Wstecz

Banery