Aktualności

Ruszają zajęcia Szkoła dla Rodziców

 

       Szkoła do Rodziców jest programem spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców  w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi  i młodzieżą.

Dziecko jest integralną częścią rodziny. Jeśli cały rodzinny system źle funkcjonuje tzn., że dziecko „idzie w złą stronę”. Zdarza się, że rozmawiamy z dziećmi przyjmując autorytarną postawę rodzicielską. Wtedy nasze słowa wpadają dziecku jednym uchem, a drugim wypadają. Nasza energia wtedy idzie na to, aby dzieci nas słuchały. Niestety tak się nie dzieje.  Taki rodzaj komunikacji nie jest satysfakcjonujący zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Rodzice doskonale to wiedzą i cierpią z tego powodu. Szukają sposobu realnego wpływu na swoje dzieci.

Rodzice swoją postawą i zachowaniem często osłabiają pozytywne więzi z dzieckiem. Bardziej niż dobre relacje w rodzinie liczą się dobre stopnie lub czysty pokój. Dzieci nie maja szansy na to, aby się wypowiedzieć, tracą przy tym poczucie bezpieczeństwa. Bądźmy dla swoich dzieci liderami, nie zarządcami. Aby zrozumieć dziecko starajmy się wejść w jego położenie, w ten sposób poprawimy stosunki miedzy rodzicem a dzieckiem.

Na te i wiele innych pytań rodzice znajdą odpowiedz podczas warsztatów SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi: Wychowywać to kochać                   i wymagać.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jego celem jest nauka nie tyle „metod", co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców prowadzona jest w ramach Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2020.

Pierwsze spotkanie dla osób zainteresowanych  odbędzie się 12 kwietnia 2017r.                o godz. 17.00 w budynku przy ul. Wyspiańskiego 6 (budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych specjalistów zatrudnionych w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

                                          Zapraszamy na zajęcia

  • autor: Joanna Tańska

Wstecz

Banery