Aktualności

W Naszym powiecie po raz kolejny organizowana jest  Kampania Społeczna „Biała Wstążka”, będącą symbolem sprzeciwu dotyczącego przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet.

Kampania będzie  prowadzona od 25 listopada 2017 roku do 10 grudnia 2017 r. Jej organizatorem w powiecie jest Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie w partnerstwie z Zespołami Interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wójtem Gminy Wiśniewo, Wójtem Gminy Radzanów, Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, Państwową Szkołą Muzyczną w Mławie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie, Marią i Lechem Wyszomirskimi  oraz Komendą Powiatową Policji w Mławie.

Kampania  ma na celu zwrócenie  uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Hasło tegorocznej kampanii brzmi „Zawalcz o rodzinę”. W ramach akcji w ciągu 16 dni mieszkańcom Mławy oraz innych miejscowości powiatu mławskiego będą przypinane białe wstążki – symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Biała wstążka to także symbol osobistego zobowiązania noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.  

W tych dniach będą także przekazywane kalendarzyki i broszury informujące o miejscach pomocy dla osób pokrzywdzonych.

Kampania Biała Wstążka, którą  honorowym patronatem objął Włodzimierz Wojnarowski Starosta Mławski, ma wpłynąć na zmianę funkcjonujących stereotypów – obrazu mężczyzny dominującego  i brutalnego, obudzenie wrażliwości na akty krzywdzenia kobiet i zachęcenie do reagowanie na nie.

Finałem Kampanii będzie Niebieski Koncert, który odbędzie się 9 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie.  Wstęp wolny.

Niniejszym z przyjemnością zapraszamy do udziału w wydarzeniu oraz prosimy o włączenie się do Kampanii. Państwa udział w kampanii i obecność w czasie Niebieskiego Koncertu będzie ważnym głosem wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, przyczyni się do nagłośnienia ich problemu, będzie również formą docenienia misji osób pomagających ofiarom przemocy, w tym pracy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

  • autor: Joanna Tanska, data: 2017-11-24

Wstecz

Banery