Aktualności

W dniu 14 listopada 2019 roku w Hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie odbędzie się lokalna kampania społeczna „Bezpiecznie w rodzinie i szkole” organizowana przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie.

W ramach kampanii odbędą się spotkania dzieci, młodzieży i osób dorosłych z sędzią Anną Marią Wesołowską podczas których będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży.  Narastająca agresja wśród dzieci i  nastolatków jest coraz poważniejszym problem rodzącym konsekwencje w  życiu rodzinnym, szkolnym, społecznym.

Coraz częściej dorastająca młodzież szykanuje słabszych kolegów, dopuszcza się aktów przemocy, używa wulgarnego języka. Wybuchy złości i gniewu wynikają nie tylko z kryzysu tożsamości w wieku dorastania. Na agresję wpływa także środowisko wychowawcze i rówieśnicze, wzorce propagowane w mediach, brutalne gry komputerowe, chęć zaimponowania innym, podbudowania własnej samooceny i wzbudzenia respektu wśród kolegów. Zachowania agresywne świadczą tak naprawdę o słabości dzieci i braku umiejętności radzenia sobie z kumulacją negatywnych uczuć. Spotkania z popularną z programów telewizyjnych sędzią mają na celu uświadomienie dzieciom, młodzieży a także dorosłym powagę nowych zagrożeń, w tym także form przemocy wobec nieletnich, jak i wskazanie  możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę. Pani  Anna Maria Wesołowska - polska prawniczka, sędzia w stanie spoczynku zatrudniona ostatnio w Sądzie Okręgowym w Łodzi, osoba, która potrafi nawiązać  doskonały kontakt z dziećmi i młodzieżą, będzie mówiła o zagrożeniach takich jak: cyberprzemoc, stalking, grooming, używki, alkohol, narkotyki, dopalacze, e –papierosy a także o odpowiedzialności karnej dzieci i młodzieży. Podzieli się z nami  swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Pani sędzia w ostatnim panelu, który jest otwarty dla dorosłych mieszkańców Mławy i powiatu mławskiego będzie mówiła o procedurze Niebieskie karty, nowej formie przemocy wobec dziecka tj.: eurosieroctwo, zaniedbania, wykorzystywanie dziecka w konflikcie około- rozwodowym. Ponadto, w programie rozmów jest temat obowiązku wysłuchania dziecka przez sąd, obowiązki szkoły gdy dziecko wykazuje przejawy demoralizacji np. pali papierosy, spożywa alkohol, wagaruje , obowiązki rodziców wobec dziecka.

Kampania została objęta honorowym patronatem Starosty Mławskiego i Burmistrza Miasta Mława. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio 7.

Swój wkład w przygotowanie spotkań dla mieszkańców Mławy i powiatu mławskiego ma I Licem Ogólnokształcące, które na cały dzień nieodpłatnie udostępnia swoja Halę sportową.

W zapewnieniu bezpieczeństwa swoją pomoc organizatorom udzieli Komenda Powiatowa Policji w Mławie oraz Straż Miejska. Wydarzenie finansowo wsparły gminy: Lipowiec Kościelny, Wiśniewo i Strzegowo.

Wszystkie osoby dorosłe zainteresowane spotkaniem z sędzią Anną Marią Wesołowską serdecznie zapraszamy  14 listopada 2019 r na godz. 17.00 do Hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego  w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 1 . Wstęp wolny.

  • autor: Agnieszka Zych, data: 2019-10-31

Wstecz

Banery