Aktualności

Podsumowanie różnych akcji organizowanych przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie na przełomie roku 2019/2020

 

1. Lokalna kampania „Bezpiecznie w rodzinie i  szkole” 14.11.2019r

W dniu 14 listopada 2019 roku w ramach lokalnej kampanii społecznej „Bezpiecznie w rodzinie i szkole” organizowanej przez Zespół Ośrodków Wsparcia oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie gościła Sędzia Anna Maria Wesołowska. Podczas czterech paneli, w których uczestniczyło w sumie ponad 2 tysiące osób w tym: dzieci i młodzież z powiatu mławskiego, władze samorządowe, przedstawiciele Sądownictwa, Prokuratury i Policji, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele oświaty, rodzice, opiekunowie oraz media, znana z programu telewizyjnego sędzia w bardzo atrakcyjny sposób prowadziła edukację prawną. Sędzia Anna Maria Wesołowska podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz omówiła kwestie dotyczącą ochrony młodzieży przed przemocą, mówiła o uzależnieniach wśród dzieci (m.in: narkotyki, alkohol, internet ), o pornografii dziecięcej i niewydolności wychowawczej rodziców. Poruszono tematykę przemocy domowej, procedury Niebieskiej Karty oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Dzieci i młodzież z entuzjazmem przyjęli panią Sędzię oraz bardzo aktywnie zadawali pytania. Spotkanie z sędzią miało charakter profilaktyczny. Patronat nad przedsięwzięciem objęli Starosta Mławski i Burmistrz Miasta Mława. Patronat medialny Radio 7. Partnerem wydarzenia było I LO w Mławie.

 

2. Kampania społeczna ”Biała wstążka” – stop przemocy wobec kobiet 25.11.2019-10.12.2019

Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie oraz zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającymi na terenie powiatu mławskiego już po raz jedenasty włączył się w międzynarodową kampanię przeciwko przemocy wobec kobiet, pod nazwą „Biała Wstążka”. Kampania adresowana była głównie do mężczyzn i trwała od 25 listopada do 10 grudnia.

Biała wstążka jest symbolem przerwania milczenia w kwestii przemocy wobec kobiet. To symboliczny, ale bardzo ważny gest, a jednocześnie deklaracja wyrzeczenia się stosowania przemocy i zobowiązanie się do reagowania, gdy jest się jej świadkiem. Kampania jest prowadzona w ponad 55 krajach.

Tegoroczna kampania odbywała się pod hasłem „Miłość, szacunek, akceptacja- zaczyna się w Tobie” W ramach akcji na ulicach miasta i powiatu były rozdawane białe wstążki, kalendarzyki z logo kampanii oraz ulotki. Profesjonaliści i służby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie odbyły szkolenia by podnieść skuteczność niesionej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową.

Bądźmy solidarni przeciwko przemocy wobec kobiet, reagujmy, nie bądźmy obojętni na krzywdę drugiego człowieka.

 

3. Czy to depresja? 4.02.2020r.

Ostatnie trzy miesiące w naszym powiecie obfitowały w doniesienia o czynach samobójczych popełnionych przez nastolatków. Informacje te skłaniają do smutnych refleksji. Rodzą się pytania : Co było przyczyną? Gdzie w takich sytuacjach można uzyskać pomoc specjalistów? Decyzja o odebraniu sobie życia jest zawsze sumą wielu trudnych przeżyć. Czasem wydaje nam się, że nie ma wyjścia z trudnej sytuacji, ale są miejsca , gdzie możemy otrzymać pomoc. Miejsca takie są również na terenie Mławy. Od wielu lat Zespół Ośrodków Wsparcia pomaga osobom będącym w kryzysie. Na co dzień specjaliści ( psycholodzy, psychoterapeuta) pracują tam z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi doświadczającymi trudnych sytuacji, przeżywającymi kryzys, mającymi obniżony nastrój. Placówka mieści się w Mławie przy ul. Słowackiego 18, nasz telefon jest czynny całą dobę. Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

Skorzystaj z naszego doświadczenia i pomóż sobie.

(Wioletta Lemańska, Olga Siedlecka - Pełka)

 

4. Szkoła dla rodziców

 

 

5. Jakie zachowania nastolatka powinny zaniepokoić rodziców, opiekunów, nauczycieli.

6.

 

  • autor: Zespół Ośrodków Wsparcia, data: 2020-03-06

Wstecz

Banery