Przebudowa drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo od km 0+768,00 do km 3+498,00”

Przebudowa drogi powiatowej nr 2331W Podkrajewo – Wiśniewo od km 0+768,00 do km 3+498,00”

całkowita wartość  - 578 538,03 zł

dotacja z rezerwy subwencji budżetu państwa -  244 470,00 zł

środki własne Powiatu Mławskiego -  334 068,03 zł 

  • -
  • -
  • -

Banery