Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Etap II

Wykonawcą budynku jest Firma LEGAR  z Działdowa. W roku 2014 wykonano stan  surowy budynku.

       Dnia 7.12. 2015 r. na podstawie protokołu  dokonano końcowego odbioru robót wykonania budynku wraz z wewnętrznymi instalacjami : sanitarnymi, elektrycznymi, telefonicznymi, kotłownią gazowa, przyłączami wod – kan, kanalizacja kablową TP S.A., przyłączami telekomunikacyjnymi oraz parkingami i dojazdami. Koszt wykonania wyniósł   2 209 212,93 zł brutto.

       Na powyższe zadanie Powiat Mławski uzyskał pomoc finansową z Miasta Mława w wysokości 100 000,00 zł brutto na podstawie Umowy o pomocy finansowej zawartej dnia 9.12.2015 r. pomiędzy Powiatem Mławskim a Miastem Mława. Dodatkowo na koszty poniesione na realizację inwestycji w 2015 r. złożyły się wydatki za:

  1. nadzór autorski – 8 610,00 zł.,
  2. nadzór inwestorski – 34 317,00 zł.,
  3. przyłącze energetyczne – 5 730,82 zł.,
  4. nadzór właścicielski Orange – 365,38 zł.,
  5. badanie laboratoryjne PPIS – 100,71 zł.,
  6. malowanie elewacji (roboty dodatkowe) – 19 814,34 zł.

Razem:…………………………………………- 68 938,25 zł.

 

Łącznie nakłady finansowe na realizację inwestycji w 2015 roku wyniosły:

 

2 209 212,93 zł +68 938,25 zł. = 2 278 151,18 zł brutto

  • autor: Piotr Witkowski, data: 2016-04-06
  • -
  • -
  • autor: Piotr Witkowski, data: 2016-04-06

Banery